Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija književnosti: Uvod u naratologiju

Šifra:
52668
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maša Grdešić

Izvođači:

doc. dr. sc. Maša Grdešić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija ovladavanje je osnovnim pojmovima teorije pripovijedanja, odnosno "alatima" za analizu pripovjednih tekstova (proza - romani i novele; film). Metode podučavanja: Predavanja i seminari. Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmeno izlaganje, kolokvij, naratološka analiza, usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Viktor Šklovski, "Umjetnost kao postupak", u Uskrsnuće riječi, Stvarnost, Zagreb, 1969, str. 38-51.

2. Jonathan Culler, "Priča i diskurz u analizi pripovjednih tekstova", Republika, 1984, br. 2-3, str. 130-143.

3. Vladimir Propp, "Prilog istoriji pitanja" i "Metod i građa", u Morfologija bajke, Prosveta, Beograd, 1982, str. 9-25. i 26-32.

4. Claude Lévi-Strauss, "Struktura mitova", u Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, str. 202-227.

5. Roland Barthes, "Uvod u strukturalnu analizu pripovjednih tekstova", u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 47-73.

6. A. J. Greimas, "Refleksije o aktantskim modelima", Republika, 1989, br. 5-6, str. 32-49.

7. Gérard Genette, "Učestalost", Gordogan, 1985, br. 17-18, str. 64-82.

8. Shlomith Rimmon-Kenan, "Naracija: Razine i glasovi", u Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989, str. 81-103.

9. Gérard Genette, "Tipovi fokalizacije i njihova postojanost", u Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992, str. 96-115.

10. Dorrit Cohn, "Pripovijedani monolog", Republika, 1984, br. 1, str. 101-134.

Preporučena literatura:

11. Bal, Mieke, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (Second Edition), University of Toronto Press, Toronto - Buffalo - London, 1997.

12. Chatman, Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca & London, 1978.

13. Cohn, Dorrit, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton, 1978.

14. Genette, Gérard, Narrative Discourse, Cornell University Press, Ithaca & London, 1980. (izvornik: "Discours du récit", u Figures III, Seuil, Pariz 1972.)

15. Martin, Wallace, Recent Theories of Narrative, Cornell University Press, Ithaca & London, 1986.

16. Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics (Second Edition), Routledge, London & New York, 2002.

17. Suvremena teorija pripovijedanja, ur. Vladimir Biti, Globus, Zagreb, 1992.

18. Uvod u naratologiju, ur. Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar