Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Bohumil Hrabal

Šifra:
64105
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Matija Ivačić

Izvođači:

doc. dr. sc. Matija Ivačić (P, S)

Opis predmeta:
Polje interesa kolegija čine život i djelo Bohumila Hrabala, jednog od najvećih i najzanimljivijih čeških književnika druge polovice 20. stoljeća, čiji golemi opus ni dan-danas ne gubi na aktualnosti. Uvodni dio kolegija posvećen je autorovoj specifičnoj poziciji u raslojenom češkom književnom i kulturnom životu do 1989., zatim tzv. fenomenu ?Hrabal? u češkoj (popularnoj) kulturi te načinima recepcije i percepcije Hrabala kako u čitalačkoj, tako i nečitalačkoj javnosti. Središnji dio kolegija bavi se Hrabalovim književnim opusom, stvaralačkim fazama i (anti)poetikama u kontekstu češke poratne književnosti. Zaključni dio usmjeren je na komparativnu analizu pojedinih Hrabalovih tekstova i njihovih ekranizacija te na autorov doprinos češkom filmu, posebice tzv. češkom Novom valu.
Obavezna literatura:

1. Jankovič, Milan (ur.): Sebrané spisy Bohumila Hrabala, Pražská imaginace, Praha 1991.-1997. Zgustová, Monika: U rajskom vrtu trpkih plodova, HENA COM, Zagreb 2008.

Preporučena literatura:

2. Alan, Josef (ed.): Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945 ? 1989, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001. Cosentina, Annalisa; Jankovič, Milan; Zumr, Josef (ed.): Hrabaliana rediviva. Příspěvky z mezinárodní mezioborové konference o díle Bohumila Hrabala. Udine 27.-29. října 2005., FILOSOFIA, Praha 2006. Drndić, Daša: After Eight. Književni ogledi, Meandar, Zagreb 2005., str 174-177 i 199-203. Ivanković, Katica: Stereotipi o Česima i recepcija češke književnosti u Hrvatskoj ? Što je uopće češki humor?, u: Pogledi na češku književnost, FF-press, Zagreb 2008., str. 131-140. Jankovič, Milan: Hlučna samota Bohumila Hrabala, u: Hrabal, Bohumil: Příliš hlučná samota. Text, Odeon, Praha 1989. Jankovič, Milan; Zumr, Josef; Annalisa Cosentino (ur.): Hrabaliana. Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala, Prostor, Praha 1990. Jankovič, Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala, Torst, Praha 1996. Mazal, Tomáš: Spisovatel Bohumil Hrabal, Torst, Praha 2006. Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu, Rubico, Olomouc 2000. Pytlík, Radko: Bohumil Hrabal, Československý spisovatel, Praha 1990. Roth, Susanne: Hlučná samota a horké štěstí Bohumila Hrabala, Pražská imaginace, Praha 1993.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar