Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske

Šifra:
64239
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marcel Burić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marcel Burić (P, S)

prof. dr. sc. Ivor Karavanić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata s kronološkim sustavom razvitka eneolitičkih zajednica, prepoznavanje materijalnih ostataka spomenutih zajednica odnosno arheoloških izvora temeljem kojih se potom sagledavaju različiti aspekti (gospodarski, socijalni, duhovni) njihova života, te korištenje stručnom i znanstvenom literaturom. Poseban osvrt na pojavu metalurgije kao visokoakumulativne djelatnosti i posljedice koje je ona dovela prapovijesnim zajednicama srednje i jugoistočne Europe. Metode podučavanja: Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju, posjet zbirkama Arheološkog muzeja te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima, praktični rad na terenu. Metode ocjenjivanja: Pismeni i usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Skupina autora: Eneolitik, PJZ III, Sarajevo 1979; Z. Marković: Hrvatska od neolitika do brončanog doba, Koprivnica 1994; 3. T.Težak-Gregl: Dva nova groba badenske kulture s Vučedola, OA 10, Zagreb, 1985.;T. Težak-Gregl: Prilog poznavanju metalne produkcije badenske kulture, OA 11-12, Zagreb 1986/7.;A. Durman: Metalurgija Vučedolskog kompleksa, OA 8, Zagreb 1983;J. Balen: Kostolački horizont na Vučedolu, OA 29, Zagreb 2005.;N. Tasić: Eneolithic Cultures of Central and Western Balkans, Beograd 1995.;.B. Jovanović: Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije. Beograd 1971.;

Preporučena literatura:

2. M. Milićević: Tum Stygio regi nocturnas inchoat aras, OA 13, Zagreb, 1986/7;2. I. Miloglav: Ervenica - dio naselja vučedolske kulture, OA 31, Zagreb 2008;3. Šutekova: The Jevišovice Culture in Slovakia. The Baden Complex and the Outside World. Ur.: Furholt, Szmyt & Zastawny. 2008.;5. Amzallag: From metallurgy to BA Civilizations_The Synthetic Theory. American Journal of Archaeology, Vol. 113, No. 4 (Oct., 2009), pp. 497-519;6. Anthony, D. et al.: The Kurgan Culture, Indoeuropean origins and domestification of the horse. (?).Current Anthropology, Vol. 27, No. 4 (Aug. - Oct., 1986), pp. 291-313;7. Antonović, D.: Prehistoric cipper tools from the territory of Serbia. Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B (2009) 165 - 174.;9. Durman, A.: Celestial symbolism in the Vučedol Culture. Documenta Prehistorica, Vol 28. Ljubljana, 2005. 215 - 226.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 obavezni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
43 Arheologija prijediplomski 2 obavezni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar