Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u antropologiju

Šifra:
66523
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Darko Polšek

Izvođači:

Tatjana Enderić (S)

prof. dr. sc. Darko Polšek (P)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija (očekivane kompetencije): a) Opći: definiranje predmetnosti antropologije kao društvenohumanističke i biomedicinske znanosti, povijesni pregled spoznaja o postanku i evoluciji čovjeka. b) Posebni: predmetnost i mogućnosti analize mikroevolucije čovjeka, načini formiranja suvremenih ljudskih grupa analizom genetičkih mehanizmima, principi analize demografskih mjera na populacijskoj razini. Metode podučavanja: metoda usmenog izlaganja (ppt prezentacije), metoda razgovora, Vizualne metode. Metode ocjenjivanja: seminar (ppt prezentacija uz pismeni seminar), obvezan pismeni ispit, mogućnost usmenog ispita
Obavezna literatura:

1. Relethford, J.: The Human Species - An Introduction to Biological Anthropology McGraw-Hill, New York, 2003.

2. Rudan, P.: Populacijska biologija čovjeka (Uvod u antropologiju), fotokopije 12 dvosatnih predavanja, HAD - interno izdanje, Zagreb, 2004

Preporučena literatura:

3. Sakka, M.: Les origines de l' homme - Un autre regard, Messidor/Editions sociales, Paris, 1991.

4. Kottak, C. Ph.: Anthropology - The Exploration of Human Diversity, McGraw-Hill, New York, 2003.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar