Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u populacijsku genetiku

Šifra:
66815
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić

Izvođači:

doc. dr. sc. Krunoslav Brčić-Kostić (V, P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente antropologije s osnovnim pojmovima i matematičkim modelima koji se primjenjuju u populacijskoj genetici. Ova znanja će student primijeniti na odabranu populaciju u sklopu pripreme seminarske prezentacije i izrade seminarskog rada te time na konkretnom primjeru pokazati razumijevanje mehanizama koji dovode do promjene učestalosti gena u populaciji. Metode podučavanja: Kolegij je koncipiran na način da kombinira predavanja, vježbe i seminare kako bi se obuhvatila sva tri aspekta sadržana u ciljevima kolegija. Cilj predavanja je objasniti osnovne pojmove koji se koriste u populacijskoj genetici (evolucijske sile, Hardy-Weinbergova ravnoteža, utjecaj srođivanja, efektivna veličina populacije, strukturiranost populacije, mjere genetičke udaljenosti itd.). Cilj vježbi je savladati nekoliko osnovnih tehnika izračunavanja učestalosti alela i genotipova u populaciji, dosega srođenosti populacije, prisustva strukturiranosti populacije te mjera genetičke udaljenosti među populacijama. S treće strane, cilj seminara je na odabranim populacijama primijeniti stečena znanja u smislu otkrivanja povijesno-migracijskih kretanja, stupnja reproduktivne izoliranosti, utjecaja fizičkog okoliša (zemljopisnog, klimatskog, vegetacijskog itd.) ali i onog društvenog koja su dovela do formiranja specifičnih obilježja istraživane populacije. Metode ocjenjivanja: Struktura ocjene iz ovog kolegija je sljedeća: kolokvij - 20%, seminarska prezentacija - 20%, seminarski rad - 20%, pismeni ispit - 40% završne ocjene.
Obavezna literatura:

1. Prezentacije predavanja (ptt dokumenti) koje se objavljuju na OMEGA sustavu.

Preporučena literatura:

2. Literatura za seminarske prezentacije nije navedena jer je specifična za svaku odabranu temu.

3. Cavalli-Sforza, L.L., P. Menozzi, A. Piazza: The History and Geography of Human Genes: (Abridged paperback edition, Princeton University Press, 1996).

4. Hartl, D.L.: A Primer of Population Genetics. (Sinauer Associates, Inc., 2000): str.: 1-150.

5. Jobling, M.A, M.E. Hurles, C. Tyler-Smith: Human Evolutionary Genetics: Origins, Peoples and Disease. (Garland Publishing, 2004).

6. Cavalli-Sforza, L.L.: Geni, narodi, jezici. (Facta, Algoritam, 2008).

7. Dawkins, R.: Sebični gen. (Luč, Izvori d.d., 2007).

8. Diamond, J.: Sva naša oružja: Zarazne bolesti, čelik i puške. (Facta, Algoritam, 2007).

9. Jones, S.: Y: Porijeklo muškarca. (Naklada Jesenski i Turk, 2006).

10. Mayr, E.: Darwinov veliki dokaz. (Dom i svijet, Zagreb, 2000.).

11. Sykes, B.: Sedam Evinih kćeri. (Naklada Zadro, 2002).

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe