Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Venecijanska skulptura renesanse i baroka

Šifra:
97177
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Danko Šourek

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Danko Šourek (P)

Opis predmeta:
Kolegij pruža pregled venecijanske skulpture od XV. do kraja XVIII. stoljeća. Studenti će se upoznati s osnovnim stilskim odrednicama i fazama razvitka te glavnim predstavnicima (kiparima, altaristima). Osobita će se pozornost posvetiti specifičnim temama poput skulptorske dekoracije nadgrobnih spomenika, pročelja i oltarnih nastavaka te će se detaljno obraditi njihovi najznačajniji primjeri u sklopu venecijanske renesansne i barokne baštine. Također će se razmotriti spektar utjecaja te izravni i posredni importi venecijanske skulpture prisutni u hrvatskoj likovnoj baštini. Studenti će se upoznati sa značenjem pojedinih umjetničkih ostvarenja unutar venecijanske i hrvatske likovne baštine, njihovim autorima, okolnostima narudžbe, profilom naručitelja, (izvornim) smještajem i namjenom, te razinom njihove očuvanosti. Sastavni dio nastavnog programa čini dvodnevna terenska nastava u Veneciji. Literatura Obavezna ?Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London: Thames and Hudson, 1992., str. 141-148; 204-212; ?John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London-New York: Phaidon, 2002., str. 235-266; ?Bruce Boucher, Italian Baroque Sculpture, London: Thames and Hudson, 1998., str. 113-132; ?Rudolf Wittkower (Revised by Joseph Connors and Jennifer Montagu), Art and Architecture in Italy 1600-1750, III. Late Baroque, New Haven-London: Yale University Press, 1982., str. 64-68; ?Radoslav Tomić, Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb: Matica hrvatska, 1995. (odabrana poglavlja); ?PowerPoint ? prezentacije i Zbirka materijala podijeljena na nastavi. Dodatna ?Camillo Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Milano: Alfieri, 1966. ?AA.VV., La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, ur. Andrea Bacchi, Milano: Longanesi, 2000. ?Članci iz časopisa: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, koje će studenti dobiti na uvid prilikom početka izvođenja kolegija.
Obavezna literatura:

1. Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London, Thames and Hudson, 1992., str. 141-148; 204-212.

2. John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London-New York, Phaidon, 2002., str. 235-266.

3. Brouce Bucher, Italian Baroque Sculpture, London, Thames and Hudson, 1998., str. 113-132.

4. Rudolf Wittkower (Revised by Joseph Connors and Jennifer Montagu), Art and Architecture in Italy 1600-1750, III. Late Baroque, New Haven-London, Yale Universitiy Press, 1982., str. 64-68.

5. Radoslav Tomić, Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb, Matica Hrvatska, 1995. (odabrana poglavlja).

6. PowerPoint - prezentacije i Zbirka materijala podijeljena na nastavi.

Preporučena literatura:

7. Camillo Semenzato, La scultura veneta del seicento e del settecento, Milano, Alfieri, 1966.

8. AA.VV., La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, ur. Andrea Bacchi, Milano, Longanesi, 2000.

9. Članci iz časopisa: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, koje će studenti dobiti na uvid prilikom početka izvođenja kolegija.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja