Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju

Šifra:
97203
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij će uvesti studente u osnove teorije kazališta kroz povijesni pregled ključnih poetika i teorija od Aristotela do 20. stoljeća, prateći promjene u shvaćanju i dominaciji konstitutivnih elemenata kazališnog čina-djela. Metode podučavanja: Predavanja Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. Batušić, Nikola (1991), Uvod u teatrologiju, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske

2. Beker, Miroslav (ur.) (1979), Povijest književnih teorija, Zagreb: SNL (odabrana poglavlja)

3. Carlson, Marvin (1996-97), Kazališne teorije I-III, Zagreb: Hrvatski centar ITI (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

4. Brown, John Russell ur. (1997), The Oxford Illustrated History of Theatre, Oxford - New York: Oxford University Press

5. Pavis, Patrice (2004), Pojmovnik teatra, Zagreb: ADU - CDU - Antibarbarus

6. Aristotel (1983), O pjesničkom umijeću, Zagreb

7. Boileau, Nicolas (1975), Pjesničko umijeće, Zagreb

8. Gothold Ephraim Lessing (1950), Hamburška dramaturgija, Zagreb: Zora

9. Diderot, Denis (1958), Paradoks o glumcu, Zagreb: Zora

10. Friedrich Nietzsche (1997), Rođenje tragedije, Zagreb: Matica hrvatska

11. Craig, Edward Gordon (1980), O umjetnosti kazališta, Zagreb: CEKADE

12. Stanislavski, K. S. (1991), Rad glumca na sebi I-II, Zagreb: CEKADE

13. Mejerholjd, V. E.: O pozorištu, Beograd, Nolit 1976.

14. Artaud, Antonin (2000), Kazalište i njegov dvojnik, Zagreb: Hrvatski centar ITI

15. Brecht, Bertolt (1979) Dijalektika u teatru, Beograd: Nolit

16. Grotowski, Jerzy (1976) Ka siromašnom pozorištu, Beograd

17. Barba, Eugenio i Savarese, Nicola (1996), Tajna umetnost glumca, Beograd: FDU

18. Victor Turner (1989), Od rituala do teatra, Zagreb

19. Richard Schechner (1988), Performance Theory, New York - London: Routledge

20. Lehmann, Hans-Thies (2004), Postdramsko kazalište, Zagreb: Akcija

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar