Skoči na glavni sadržaj

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Antropologija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 4
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
81513 Suvremene antropološke teorije Da 4.0 30 0 0
124232 Kultura i identitet Da 5.0 30 15 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - u 1. i 2. semestru sveukupno odabrati najmanje 12 ECTS bodova

Opis: u 1. i u 2. semestru upisati najmanje 12 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
184182 Antropologija nasilja i sukoba Da 5.0 30 30 0
125371 Etika i antropologija Da 3.0 15 15 0
117918 Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija Da 3.0 0 30 15
117921 Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti Da 3.0 30 0 0
117923 Politička antropologija Da 5.0 30 15 0
117924 Sociologija kulture I Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
124231 Molekularna arheogenetika Da 5.0 30 30 0
78254 Filozofska antropologija - opći predmet Da 4.0 30 0 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - u 1. i 2. semestru sveukupno odabrati najmanje 12 ECTS bodova

Opis: u 1. i u 2. semestru upisati najmanje 12 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
125368 Dentalna antropologija Da 3.0 30 0 0
186490 Medicinska antropologija II Da 4.0 45 0 0
131565 Šamanizam Da 5.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću

Opis: odabrati najmanje 15 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
184182 Antropologija nasilja i sukoba Da 5.0 30 30 0
125371 Etika i antropologija Da 3.0 15 15 0
117918 Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija Da 3.0 0 30 15
117921 Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti Da 3.0 30 0 0
117923 Politička antropologija Da 5.0 30 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
124233 Diplomski rad na studiju Antropologije Da 15.0 0 0 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta