Skoči na glavni sadržaj

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
izv. prof. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček Aladrović Slovaček izvanredni profesor
Tin Adlešić, mag. math. Adlešić povjera predavanja
Marija Alapić Alapić stručni suradnik
izv. prof. dr. sc. Marija Andraka Andraka izvanredni profesor
Suzana Anić-Antić, pred. Anić-Antić naslovni predavač
Diana Atanasov-Piljek, prof., v. pred. Atanasov-Piljek viši predavač
doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić Bačlija Sušić docent
izv. prof. dr. sc. Marko Badrić Badrić izvanredni profesor
red. prof. dr. art. Antonija Balić-Šimrak Balić-Šimrak redoviti profesor
prof. dr. sc. Branislava Baranović Baranović redoviti profesor
Sanja Basta, v. pred. Basta naslovni viši predavač
Senka Bašek-Šamec, pred. Bašek-Šamec predavač
Štefka Batinić, v. pred. Batinić viši predavač
Damir Bendelja, pred. Bendelja predavač
Lucija Berdin Berdin stručni suradnik
Renata Bernić Bernić stručni suradnik
prof. dr. sc. Vesna Bilić Bilić redoviti profesor
doc. art. Iva Matija Bitanga Bitanga docent
doc. dr. sc. Jelena Blašković Blašković docent
prof. dr. sc. Đuro Blažeka Blažeka redoviti profesor u trajnom zvanju
Brankica Blažević, v. pred. Blažević naslovni viši predavač
Vesna Bobinski, pred. Bobinski naslovni predavač
Igor Bokor, prof., v. pred. Bokor viši predavač
Tea Borković, pred. Borković naslovni predavač
prof. dr. sc. Dejana Bouillet Bouillet redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić Braičić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec Brajša-Žganec redoviti profesor u trajnom zvanju
Branka Bubalo Paliska, prof., v. pred. Bubalo Paliska viši predavač
izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski Budinski izvanredni profesor
doc. dr. sc. Zlatko Bukvić Bukvić naslovni docent
Helena Burić Burić stručni suradnik
Sanja Canjek Androić, pred. Canjek Androić predavač
izv. prof. dr. sc. Kristina Cergol Cergol izvanredni profesor
doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša Ciboci Perša docent
izv. prof. dr. sc. Ivana Cindrić Cindrić izvanredni profesor
Bogdanka Conjar, pred. Conjar predavač
prof. dr. sc. Lidija Cvikić Cvikić redoviti profesor
Jelena Cvitanušić, lekt. Cvitanušić lektor
Iva Cvitešić Cvitešić stručni suradnik
Tomislav Cvrtila Cvrtila povjera predavanja
Marina Čulin Čulin stručni suradnik
izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta Ćaleta izvanredni profesor
Ksenija Ćosić, pred. Ćosić naslovni predavač
Mark James Davies, v. pred. Davies naslovni viši predavač
Ana Didović Čurčić Didović Čurčić stručni suradnik
prof. dr. sc. Vlatka Domović Domović redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Maja Drvodelić Drvodelić docent
prof. dr. sc. Mario Dumančić Dumančić redoviti profesor
dr. sc. Jasmina Dvorski, v. pred. Dvorski naslovni viši predavač
Matea Dvoršćak, mag. educ. math. Dvoršćak povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Marina Đuranović Đuranović izvanredni profesor
dr. sc. Lidija Eret, pred. Eret naslovni predavač
izv. prof. dr. sc. Andrea Feldman Feldman izvanredni profesor
prof. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić Filipan-Žignić redoviti profesor
Dubravko Fiolić, prof., v. pred. Fiolić viši predavač
doc. dr. sc. Vendi Franc Franc docent
izv. prof. dr. sc. Anđela Frančić Frančić izvanredni profesor
Katarina Franjčec, v. pred. Franjčec naslovni viši predavač
izv. prof. dr. sc. Marina Gabelica Gabelica izvanredni profesor
doc. mr. art. Ivana Gagić Kičinbači Gagić Kičinbači docent
Martina Gajšek, mag. psych. Gajšek povjera predavanja
Vinkoslav Galešev, dipl. psih., v. pred. Galešev naslovni viši predavač
Matea Galinec, pred. Galinec naslovni predavač
Tea Gavrilović Smolić, v. pred. Gavrilović Smolić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić- Alerić Gazdić- Alerić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann Gehrmann redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Dubravka Glasnović-Gracin Glasnović-Gracin izvanredni profesor
Sanja Glibo Glibo stručni suradnik
Ivana Golik, mag.praesc.educ., pred. Golik predavač
Bojana Gotlin, pred. Gotlin naslovni predavač
doc. dr. sc. Nataša Govedić Govedić docent
Marko Gregurić, dipl.uč., v. pred. Gregurić viši predavač
Ružica Gregurić, pred. Gregurić predavač
izv. prof. dr. sc. Iva Gruić Gruić izvanredni profesor
Valentina Gučec Gučec asistent
Jasmina Hadela Hadela stručni suradnik
Ljubimka Hajdin, v. pred. Hajdin naslovni viši predavač
dr. sc. Silvija Hanžić Deda Hanžić Deda povjera predavanja
Marija Hegeduš-Jungvirth, v. pred. Hegeduš-Jungvirth viši predavač
doc. Krešimir Hlebec Hlebec docent
Maja Homen, mag. prim. educ. Homen povjera predavanja
Sebastijan Horvat, mag. inf. et math. Horvat asistent
izv. prof. dr. sc. Vatroslav Horvat Horvat izvanredni profesor
izv. prof. mr. art. Kristina Horvat Blažinović Horvat Blažinović izvanredni profesor
Helena Horžić Horžić stručni suradnik
prof. dr. sc. Stjepan Hranjec Hranjec professor emeritus
doc. dr. sc. Marijana Hraski Hraski docent
Monika Hruškar Franić, pred. Hruškar Franić naslovni predavač
prof. dr. sc. Miroslav Huzjak Huzjak redoviti profesor
Gordana Ivančić, pred. Ivančić naslovni predavač
Svjetlana Jakšić, pred. Jakšić naslovni predavač
doc. dr. sc. Anita Jeličić Jeličić docent
Antun Jelinić, prof., v. pred. Jelinić viši predavač
doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić Jenko Miholić docent
izv. prof. dr. sc. Milivoj Jovančević Jovančević izvanredni profesor
dr. sc. Danijel Jukopila, pred. Jukopila predavač
doc. Lana Jurčec, dr. sc. Jurčec docent
prof. dr. sc. Anka Jurčević-Lozančić Jurčević-Lozančić redoviti profesor
mr. sc. Marija Juričić Devčić, v. pred. Juričić Devčić viši predavač
Slaven Jurić Jurić stručni suradnik
doc. dr. sc. Tamara Jurkić-Sviben Jurkić-Sviben docent
Petra Karabin, mag. prim. educ. Karabin asistent
Marijana Kardum Kardum asistent
dr. sc. Darinka Kiš-Novak, v. pred. Kiš-Novak viši predavač
doc. dr. sc. Irena Klasnić Klasnić docent
doc. dr. sc. Katica Knezović Knezović docent
doc. dr. sc. Željka Knežević Knežević docent
prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja Kocijan-Hercigonja redoviti profesor
doc. Tihana Kokanović Kokanović naslovni docent
Mara Kolar Kolar stručni suradnik
doc. dr. sc. Martina Kolar Billege Kolar Billege docent
izv. prof. dr. sc. Katica Koprek Koprek izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Andrijana Kos-Lajtman Kos-Lajtman izvanredni profesor
Jadranka Kostanjšak, pred. Kostanjšak predavač
dr. sc. Emilija Kovač, pred. Kovač predavač
doc. dr. sc. Dražen Kovačević Kovačević docent
doc. Jadranka Krajnović Krajnović naslovni docent
Josipa Kraljić, dipl.cr.gl Kraljić umjetnički savjetnik
Željko Kraljić, pred. Kraljić predavač
doc. dr. sc. Vladimir Krušić Krušić docent
izv. prof. dr. sc. Tomislav Krznar Krznar izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević Kudek Mirošević izvanredni profesor
dr. sc. Staša Kukulj, pred. Kukulj predavač
dr. sc. Monika Kukuruzović Kukuruzović povjera predavanja
Đurđa Kulušić, pred. Kulušić predavač
Katica Kuljašević, v. pred. Kuljašević naslovni viši predavač
Anabela Kunert, pred. Kunert naslovni predavač
Mira Kunstek, v. pred. Kunstek viši predavač
doc. dr. sc. Mateja Kunješić Sušilović Kunješić Sušilović docent
izv. prof. dr. sc. Alan Labus Labus izvanredni profesor
doc. dr. sc. Goran Lapat Lapat docent
izv. prof. dr. sc. Vladimir Legac Legac izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Alena Letina Letina izvanredni profesor
red. prof. mr. art. Ljubomir Levačić Levačić redoviti profesor
Jasmina Lizačić Martinović Lizačić Martinović stručni suradnik
Ida Loher, v. pred. Loher viši predavač
Sanja Loparić, prof., pred. Loparić predavač
izv. prof. dr. sc. Marija Lorger Lorger izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Sanja Lovrić Kralj Lovrić Kralj izvanredni profesor
Kristina Lukačić, pred. Lukačić naslovni predavač
doc. dr. sc. Žaklin Lukša Lukša naslovni docent
prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub Ljubin Golub redoviti profesor
Ana Magašić Magašić stručni suradnik
Branimir Magdalenić, prof.gl.k., v. pred. Magdalenić viši predavač
prof. dr. sc. Berislav Majhut Majhut redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Maša Malenica Malenica naslovni izvanredni profesor
doc. dr. sc. Nevenka Maras Maras docent
Kristina Mareković Mareković stručni suradnik
Vesna Markovac, dipl. ing., v. pred. Markovac viši predavač
dr. sc. Jasenka Martinčević, v. pred. Martinčević naslovni viši predavač
doc. dr. sc. Patricija Marušić Marušić naslovni docent
doc. dr. sc. Ana Maskalan Maskalan naslovni docent
prof. dr. sc. Milan Matijević Matijević redoviti profesor u trajnom zvanju
Danijela Medjed-Sertić Medjed-Sertić stručni suradnik
Martina Mičija Palić, pred. Mičija Palić naslovni predavač
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mikulan Mikulan izvanredni profesor
doc. Alenka Mikulec, prof. Mikulec docent
Mirjana Milanović, v. pred. Milanović viši predavač
doc. Ivana Milković, dipl.ucitelj Milković docent
prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički Miljević-Riđički redoviti profesor
mr. sc. Lidija Misir-Galić, v. pred. Misir-Galić viši predavač
Vedrana Močnik, pred. Močnik predavač
doc. dr. sc. Snježana Mraković Mraković docent
doc. dr. sc. Magdalena Najbar - Agičić Najbar - Agičić docent
izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić-Kovač Narančić-Kovač izvanredni profesor
Iva Nemec Nemec stručni suradnik
Viktorija Nevistić, pred. Nevistić naslovni predavač
doc. dr. sc. Ivana Nikolić Nikolić docent
Miroslav Novak, pred. Novak predavač
Tanja Novak Novak stručni suradnik
dr. sc. Nikola Novaković, pred. Novaković naslovni predavač
doc. dr. sc. Svetlana Novaković Novaković docent
Astrid Nox, prof., pred. Nox predavač
doc. Diana Olčar Olčar docent
prof. dr. sc. Siniša Opić Opić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški Oreški izvanredni profesor
dr. sc. Mandi Orlić Bachler, v. pred. Orlić Bachler viši predavač
doc. dr. sc. Tea Pahić Pahić docent
Gordana Paić Paić stručni suradnik
Marina Panić Panić povjera predavanja
doc. dr. sc. Jelena Parizoska Parizoska docent
Anita Parlov, pred. Parlov predavač
izv. prof. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak Pavičić Bošnjak naslovni izvanredni profesor
Snježana Pavić, pred. Pavić predavač
izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec Pavin Ivanec izvanredni profesor
prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić Pavličević-Franić redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Monika Pažur Pažur povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Tin Perkov Perkov izvanredni profesor
Manuel Peruško Peruško povjera predavanja
Igor Peteh, dipl. muz. Peteh umjetnički savjetnik
doc. Marina Petković Liker Petković Liker docent
izv. prof. art. Luka Petrač, akad. sl. Petrač izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ana Petravić Petravić redoviti profesor
Ema Petričević, prof. Petričević povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Biserka Petrović Sočo Petrović Sočo izvanredni profesor
Božica Pintarić, pred. Pintarić predavač
Nataša Pongrac, pred. Pongrac predavač
dr. sc. Mirjana Posavec, pred. Posavec naslovni predavač
Dijana Posedi Posedi stručni suradnik
Ivan Pranjić, pred. Pranjić predavač
doc. dr. sc. Bruna Profaca Profaca naslovni docent
Ana Prohaska Žnidarić Prohaska Žnidarić stručni suradnik
Iva Prskalo Prskalo stručni suradnik
prof. dr. sc. Ivan Prskalo Prskalo redoviti profesor u trajnom zvanju
Tihomir Prša, dipl.cr.gl Prša asistent
Saša Puzić Puzić asistent
doc. dr. sc. Petar Radosavljević Radosavljević docent
izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić Rajić izvanredni profesor
doc. Ermina Ramadanović Ramadanović naslovni docent
Siniša Režek, pred. Režek predavač
prof. dr. sc. Majda Rijavec Rijavec professor emeritus
dr. sc. Maša Rimac Jurinović Rimac Jurinović povjera predavanja
Leona Roca Roca stručni suradnik
doc. Silvia Rogošić, dipl. soc. Rogošić docent
dr. sc. Edita Rogulj Rogulj povjera predavanja
dr. sc. Nataša Rogulja, pred. Rogulja predavač
doc. dr. sc. Ivana Rončević Rončević docent
doc. dr. sc. Daria Rovan Rovan docent
Igor Rožić Rožić stručni suradnik
izv. prof. art. Stjepko Rupčić, ak. slik. Rupčić izvanredni profesor
Mateja Sabo Junger, prof. Sabo Junger povjera predavanja
Romana Sertić Golić, pred. Sertić Golić predavač
mr. sc. Andreja Silić, v. pred. Silić viši predavač
izv. prof. Mile Silov Silov izvanredni profesor
dr. sc. Zdravka Skok, pred. Skok predavač
Tanja Soucie, pred. Soucie naslovni predavač
doc. dr. sc. Milan Stanojević Stanojević docent
Renata Jasmina Stepanec, pred. Stepanec naslovni predavač
Branimir Stojanović Stojanović povjera predavanja
Lena Sušić, pred. Sušić predavač
izv. prof. dr. sc. Renata Šamo Šamo izvanredni profesor
dr. sc. Marija Šarić Drnas Šarić Drnas povjera predavanja
doc. dr. sc. Ana Šenjug Krleža Šenjug Krleža docent
izv. prof. dr. sc. Ivan Šerbetar Šerbetar izvanredni profesor
Sonja Šimek Cvitković, pred. Šimek Cvitković predavač
Ines Škuflić Horvat, pred. Škuflić Horvat predavač
dr. sc. Hrvoje Šlezak, pred. Šlezak predavač
Iris Šmidt Pelajić, prof., v. pred. Šmidt Pelajić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Iva Šverko Šverko naslovni izvanredni profesor
mr. sc. Nikola Tadić, pred. Tadić predavač
prof. dr. sc. Dubravka Težak Težak redoviti profesor u trajnom zvanju
Tomislav Težak, pred. Težak naslovni predavač
izv. prof. dr. sc. Draženko Tomić Tomić izvanredni profesor
Krešo Tomljenović, prof. Tomljenović asistent
izv. prof. dr. sc. Tomislav Topolovčan Topolovčan izvanredni profesor
prof. dr. sc. Daria Tot Tot redoviti profesor
Rusa Trajkova-Avdija, pred. Trajkova-Avdija predavač
doc. dr. sc. Goran Trupčević Trupčević docent
prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan Turza-Bogdan redoviti profesor
Ana Valjak Čunko, pred. Valjak Čunko predavač
doc. dr. sc. Matija Varga Varga naslovni docent
Morana Varović Čekolj, mag. art., pred. Varović Čekolj predavač
Andrija Večenaj, pred. Večenaj predavač
Petra Večerić, pred. Večerić naslovni predavač
izv. prof. dr. sc. Damir Velički Velički izvanredni profesor
prof. dr. sc. Vladimira Velički Velički redoviti profesor
doc. dr. sc. Tomislava Vidić Vidić docent
Klaudija Vidović, pred. Vidović predavač
doc. dr. sc. Jelena Vignjević Vignjević docent
prof. dr. sc. Nada Vijtiuk Vijtiuk redoviti profesor
doc. Marina Vilenica, dipl.ing.bio Vilenica docent
doc. dr. sc. Ines Virč Virč naslovni docent
doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić Višnjić-Jevtić docent
Tomislav Vrandečić Vrandečić umjetnički savjetnik
Frana Marija Vranković, pred. Vranković naslovni predavač
mr. sc. Tedo Vrbanec, v. pred. Vrbanec viši predavač
Božica Vuić, pred. Vuić predavač
doc. dr. sc. Zrinka Vukojević Vukojević docent
prof. dr. sc. Predrag Vuković Vuković redoviti profesor
prof. dr. sc. Diana Zalar Zalar redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Predrag Zarevski Zarevski redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. Lovorka Zergollern-Miletić Zergollern-Miletić redoviti profesor
prof. dr. sc. Vatroslav Zovko Zovko redoviti profesor
prof. Danijel Žabčić, ak. slik. Žabčić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. art. Davor Žilić, ak. slik. Žilić izvanredni profesor
doc. dr. art. Saša Živković Živković docent
Tatjana Žižek, pred. Žižek predavač
Dinka Žulić, pred. Žulić predavač
Sanja Žuljević, pred. Žuljević naslovni predavač
doc. dr. sc. Marijana Županić Benić Županić Benić docent

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta