Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tematski seminari

Opterećenje:
30(S)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Vjekoslav Nježić (S)

Opis predmeta:
Studenti odabiru tematske cjeline sukladno individualnim interesima te ih obrađuju putem četiri seminarska rada. Okvirna područja za odabir tema: glazbena teorija, glazbena pedagogija, izvodilačka praksa, glazba u filmu i kazalištu, akustika i psihoakustika, glazbena informatika. Završene radove studenti predstavljaju pred studentima putem samostalnog predavanja. Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu prilagođenom interesima i sposobnostima pojedinog studenta.
Obavezna literatura:

1. Ovisno o zadanoj temi odabranog seminara.

Ishodi učenja:

1. Dobro poznavanje odabranog područja iz glazbene umjetnosti prema interesu i odabiru studenta. Sposobnost jasnog pismenog i usmenog izlaganja određene teme u zadanom okviru (vremensko trajanje predavanja ili broj stranica pisanog rada).

Legenda

  • S - Seminar