Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Klavir obligatno A5

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

Mario Šoša, ak.gl.klav., v. pred. (P)

Terezija Cukrov, pred. (P)

Opis predmeta:
Ovladavanje znatnim opsegom znanja i mogućnosti u klavirskom izvodilaštvu, s ciljem omogućavanja suverenog vladanja umjećima potrebnim glazbenicima navedenih profila: čitanje s lista, sviranje partitura, izvođenje vlastitih skladbi. Sadržaj se prilagođava predznanju i sposobnostima svakog pojedinog studenta. Tijekom akademske godine student mora savladati najmanje: a) 4 etide (Czerny, Clementi, Moszkowski, Moscheles, Chopin, Liszt, Rahmanjinov isl.), b) 2 skladbe J.S. Bacha (od 3. godine preludiji i fuge - DWTK), c) 2 sonate (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert - od 3. godine obavezno Beethoven), d) djelo romantične literature i e) djelo skladatelja 20. stoljeća. Tokom studija student je obavezan savladati četiri kompozicije iz razdoblja baroka, dva klavirska koncerta i četiri kompozicije hrvatskih skladatelja.
Obavezna literatura:

1. Czerny - Etide op. 740. Clementi - Gradus ad Parnassum Moszkowski - Etide Mocheles - Etide Chopin - Etide op. 10. i 25. Liszt - Koncertne etide Bach - DWTK, Francuske suite, Engleske sutie, Tokate, Partite Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert - sonate

Ishodi učenja:

1. upoznavanje pijanističke literature

2. svladavanje zadane literature

3. upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu

4. stečeno znanje osvijestiti u povijesnom i stilskom kontekstu

Legenda

  • P - Predavanja