Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Primijenjena kompozicija 4

Opterećenje:
120(P)
Izvođači:

red. prof. art. Zlatko Tanodi (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. komponiranje većeg djela iz područja primijenjene glazbe - glazba za film, - TV-seriju, - scenska glazba, - multimedijalni spektakl, - musical Instrumentacijsko-tehnički problemi u pisanju za simfonijski orkestar.
Obavezna literatura:

1. Richard Boulanger, The Sound Book Berlioz H., - Strauss, R. Instrumentationslehre. Leipzig: Peters, 1904. Cipra M., Muzički oblici. Zagreb, 1948. D Indy V., Cours de composition musicale. Paris: Durand, 1950. Hindemith P., Tehnika tonskog sloga. Beograd, 1983. Gieseler-Lombardi-Geyer., Instrumentation in der Musik des 20. Jahrjunderts. Koechlin Ch., Traité de l orchestration. Paris. 1954-59. Piston W., Orchestration. New york: Norton & Cie, 1955. Rimskij-Korsakov N., Osnovy orkestrovki. Moskva: Muzigiz, 1946. Schönberg A., Fundamentals of Musical Composition Pierce J., The Science of Musical Sound Roads C., Computer Music Tutorial Scaletti C. / Habel K. J., The Kyma Lenguage for Sound Design Solistička, komorna, zborska i orkestralna djela autora 18, 19. i 20. st.

Ishodi učenja:

1. Daljnje razvijanje sposobnosti stvaralačkog glazbenog mišljenja studenata, do njihove relativne zrelosti i samostalnosti

2. Poticanje i razvijanje vlastitog glazbenog Razvijanje sposobnosti stvaralačkog izraza studenata.

3. Svladavanje analognih i digitalnih tehnika komponiranja zvuka teorijskim i praktičnim radom

4. Svladavanje skladateljskih tehnika primjerenih novim tehnologijama i multimediji

5. Svladavanje instrumentacijskih tehnika praktičnim radom i proučavanjem partitura autora 18., 19. i 20. stoljeća.

6. Skladanje elektroničkih, elektro-akustičkih i multimedijalnih djela

7. Skladanje solističkih, komornih, orkestralnih, vokalnih i vokalno-instrumentalnih djela u kombinaciji s elektronički generiranim zvukom.

Legenda

  • P - Predavanja