Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija glazbe

Opterećenje:
26(P) + 4(S)
Izvođači:

doc. dr. sc. Ivan Ćurković (P, S)

Opis predmeta:
1. tjedan (2 sata predavanja): Povijest opće sociologije i glazba - glavni koncepti I: Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim. 2. tjedan (2 sata predavanja): Povijest opće sociologije i glazba - glavni koncepti II: Georg Simmel, Max Weber. 3. tjedan (2 sata predavanja): Sociologija, umjetnost i glazba: pojam društvenih činjenica u ranijim muzikološkim pristupima i odgovarajuće metodološke orijentacije 4. tjedan (2 sata predavanja): Povijest sociologije glazbe - autorski pristupi I: Wolfgang Boetticher, Walter Serauky, Siegfried Borris, Paul Honigsheim 5. tjedan (2 sata predavanja): Povijest sociologije glazbe - autorski pristupi II: Theodor W. Adorno i Alphons Silbermann 6. tjedan (2 sata predavanja): Povijest sociologije glazbe - autorski pristupi III: Ivo Supičić, Tibor Kneif, Carl Dahlhaus 7. tjedan (2 sata predavanja): Povijest sociologije glazbe - autorski pristupi IV: Vladimir Karbusicky, Kurt Blaukopf, Christian Kaden 8. tjedan (2 sata predavanja): Povijest sociologije glazbe - autorski pristupi V: Nova/kritička/kulturološka muzikologija 9. tjedan (2 sata predavanja): Metodologija sociologije glazbe: problemi interdisciplinarnosti 10. tjedan (2 sata predavanja): Glazbena praksa: stvaralačke želje, institucije i slušateljeve preferencije 11. tjedan (2 sata predavanja): Glazba kao funkcija semioze: semiotički pristupi i sociologija glazbe 12. tjedan (2 sata predavanja): Glazba i mediji: osnovne teorijske pozicije 13. tjedan (2 sata predavanja): Tipologija funkcija glazbe 14. tjedan (2 sata seminara): Izlaganja seminarskih radova I 15. tjedan (2 sata seminara): Izlaganja seminarskih radova II
Obavezna literatura:

1. Duckles, Vincent; Pasler, Jann: Musicology: 5. New Trends, Grove Music Online, dostupno na: http://www.oxfordmusiconline.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/subscriber/article/grove/music/46710pg1 Kaden, Christian (1997): Musiksoziologie, MGG, Sachteil, sv. 6, st. 1618-1670. Shepherd, John: Sociology of Music, Grove Music Online, dostupno na: http://www.oxfordmusiconline.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/subscriber/article/grove/music/46710pg1 (pristup: 27.11.2009.)

Preporučena literatura:

2. Kaden, Christian; Mackersen, Karsten (2006): Soziale Horizonte von Musik: Ein kommentiertes Lesebuch zur Musiksoziologie, Kassel et al.: Barenreiter. Stefanija, Leon (2010): Sociologija glasbe: Zgodovina, teorija in metodologija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Ishodi učenja:

1. poznavati znanstvene pretpostavki i ciljeve sociologije glazbe

2. poznavati povijest discipline i različite znanstvene škole na području sociologije glazbe

3. detaljnije poznavati neka od područja kojima se danas bavi sociologija glazbe

4. uočavati medijsku predsređenost produkcije, distribucije i recepcije glazbe

5. pažljivo čitati i kritički prosuđivati stručne tekstove s područja sociologije glazbe

6. primijeniti pojedine metode na različite glazbene pojave

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar