Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Priređivanje za ansamble 2

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

Full Professor Tomislav Uhlik (P)

Opis predmeta:
Instrumenti gudačkog kvarteta (violina, viola, violončelo) Potezi gudalom i drugi načini sviranja Dvohvati, trohvati i četverohvati te posebni efekti Skladanje po jedne etide za violinu, violu i violončelo Skladanje kraće skladbe za violinu, violu i violončelo Priređivanje kraće klavirske skladbe za gudački kvartet Puhački kvartet (flauta, oboa, klarinet in B i fagot) Priređivanje narodne pjesme za puhački kvartet uz vlastitu harmonizaciju Ritam-sekcija u popularnoj glazbi (gitara, bas gitara i bubnjevi) Priređivanje za ansambl koji obuhvaća drvene duhačke i gudačke instrumente te ritam-sekciju Tamburaški orkestri i sustavi Priređivanje za tamburaški orkestar troglasnog kvintnog sustava Priređivanje za tamburaški orkestar četveroglasnog E sustava (srijemskog) Priređivanje za tamburaški orkestar četveroglasnog G sustava Mali puhački orkestar (limena glazba)
Obavezna literatura:

1. Kuhač, Franjo Š., Južnoslovijenske narodne popijevke knjiga V, Zagreb 1941. Žganec, Vinko, Narodne popijevke Hrvatskog zagorja knjiga IV, JAZU, Zagreb 1950 Žganec, Vinko, Zbornik jugoslovenskih pučkih popijevaka knjiga I, Zagreb 1924. Vuk-Croata, Miroslav, Hrvatske uskrsnice, Zagreb 1998. Zborska literatura prema dostupnosti, po izboru nastavnika.

Preporučena literatura:

2. Grissom, Mary Allen, The Negro Sings a New Heaven, Dover Publications, Inc., New York 1969. Marković, Zvonimir, Muzički instrumenti, Muzička Naklada, Zagreb 1972 Obradović, Aleksandar, Uvod u orkestraciju, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1978. Rimsky-Korsakov, Nikolaj, Principles of Orchestration, Dover Publications, Inc., New York 1964. Bradić, Željko; Leopold, Siniša, Škola za tambure I, Školska knjiga, Zagreb 1992. Skladbe pogodne za priređivanje za gudački kvartet i tamburaški orkestar (Schumann, Čajkovski, Grieg). Zborska literatura po izboru nastavnika.

Ishodi učenja:

1. Studenti će znati prirediti skladbe za troglasni i četvroglasni ženskii zbor, za četveroglasni muški zbor, za troglasni i četveroglasni mješoviti zbor a cappella i s pratnjom.

2. Znat će transkribirati jednu vrstu zbora u drugu

3. Znat će se koristiti suvremenom notacijom u zborskoj glazb

4. Znat će prilagoditi vokalne partiture različitim mogućnostima iz vedbe

5. Znat će teorijski i praktično skladati manje skladbe za dudačke sastave Znat će prirediti kraće skladbe za različite kombinacije duhačkih sastava

Legenda

  • P - Predavanja