Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe 1

Opterećenje:
10(GL) + 50(P)
Izvođači:

doc. dr. sc. Monika Jurić Janjik (GL, P)

Dario Poljak (GL, P)

Opis predmeta:
Kolegij studentima pruža periodizacijski pregled povijesti glazbe od prapovijesti do visokoga baroka. Studenti će upoznati neke od teorija o nastanku glazbe, osnovne karakteristike glazbe prvobitnih zajednica, glazbu antičke Grčke i staroga Rima, glazbu ranog kršćanstva i glazbu srednjega vijeka, glazbene pojava renesanse te ranog i srednjeg baroka. Tijekom godine studenti će upoznati problematiku glazbenih izvora, nastanak i razvoj glazbenih vrsta te stvaralaštvo istaknutijih skladatelja. Sve glazbene pojave razmatrat će se u sklopu društvenog i kulturnog konteksta pojedinih povijesnih razdoblja. Važan dio kolegija predstavlja slušanje glazbe te će u oba semestra studenti u sklopu obrađivanja pojedinih tematskih jedinica imati priliku čuti odgovarajuće glazbene primjere. Obrađivat će se izbor iz sljedećih nastavnih cjelina, s mogućnošću varijacije u tematskih naglascima: Nastanak glazbe: prapovijest Stari vijek Antika (Grčka, Rim) Rano kršćanstvo Uvod u srednji vijek Gregorijanski koral Karolinška renesansa Svjetovno pjesništvo Epoha Notre Dame Ars antiqua Ars nova TrecentoArs subtilior Uvod u renesansu Burgundska škola 1 Burgundska škola 2 Josquin des Prez i suvremenici Generacija nakon Josquina Svjetovni žanrovi 16. stoljeća Kasna renesansa Virtuozni madrigalisti Uvod u barok Početak opere Glazba za lutnju i instrumente s tipkama Rađanje opere i razvoj monodije Uspon duhovnog koncerta Barokni stil u Francuskoj, Njemačkoj i Engleskoj u 17. st. Razvoj instrumentalnih vrsta Instrumentalne glazbene vrste početkom 18. st. Razvoj opere seriei opere buffeu 18. st. Stvaralaštvo J. S. Bacha, G. F. Händela i J. P. Rameaua
Obavezna literatura:

Andreis, Josip (1975): Povijest glazbe, sv. 1

Andreis, Josip (1975): Povijest hrvatske glazbe

Michels, Ulrich (2004): Atlas glazbe, sv. 1 i 2

Preporučena literatura:

Brown, Howard; Stein, Louise (2004): Glazba u renesansi

Palisca, Claude (2005): Barokna glazba

Rummenhöller, Peter (2004): Glazbena pretklasika

Ishodi učenja:

1. Upoznati osnovne smjernice zapadne umjetničke glazbe od početaka do sredine 18. stoljeća. Upoznati ključna glazbena djela zapadne umjetničke glazbe u ovome razdoblju.

Legenda

  • P - Predavanja
  • GL - Ostale glazbene vježbe