Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe 2

Opterećenje:
15(GL) + 45(P)
Izvođači:

dr. sc. Nada Bezić, pred. (GL, P)

Opis predmeta:
Kolegij studentima pruža periodizacijski pregled povijesti glazbe od kraja 18. do početka 21. stoljeća. Studenti će upoznati glazbene pojave pretklasike i klasike te steći uvid u glazbu 19. i 20. stoljeća. Tijekom godine studenti će upoznati glazbeni život pojedinih sredina, razvoj određenih skladateljskih škola i pravaca, nastanak i razvoj pojedinih glazbenih vrsta te stvaralaštvo istaknutijih skladatelja. Sve glazbene pojave kontekstualizirat će se s obzirom na opće društvene okolnosti i druga područja kulture pojedinih povijesnih razdoblja. Važan dio kolegija predstavlja slušanje glazbe te će u oba semestra studenti u sklopu obrađivanja pojedinih tematskih jedinica imati priliku čuti odgovarajuće glazbene primjere. Obrađivat će se izbor iz sljedećih nastavnih cjelina, s mogućnošću varijacije u tematskih naglascima: Pretklasika i klasicizam Glazba za instrumente s tipkama i orkestralna glazba u drugoj polovici 18. st. Stvaralaštvo J. Haydna, W. A. Mozarta i L. van Beethovena Romantizam Tradicionalne glazbene vrste u 19. stoljeću Osobitosti pluralizma stilova i tehnika u 20. stoljeću - pregled Značajke glazbene moderne kao prethodnice novih tendencija u glazbi 20. stoljeća Odnos umjetničke glazbe i drugih glazbi u 20. i 21. stoljeću Osobitosti razvojnoga puta hrvatske umjetničke glazbe u 19., 20. i 21. stoljeću Značajke skladbenotehničkih, notacijskih i tehnoloških inovacija u glazbi 20. stoljeća
Obavezna literatura:

Andreis Josip (1975): Povijest glazbe, sv. 2 i 3

Andreis Josip (1975): Povijest hrvatske glazbe

Michels Ulrich (2006): Atlas glazbe, sv. 1 i 2

Preporučena literatura:

Dahlhaus Carl (2005): Glazba 19. stoljeća

Danuser Hermann (2007): Glazba 20. stoljeća

Ishodi učenja:

1. Student vrlo dobro poznaje kapitalna djela povijesnih i suvremenih muzičkih stilova i razumije njihovu ulogu u razvoju glazbenog stvaralaštva

2. student je svjestan međuodnosa i međuzavisnosti teorijskoga i praktičnog dijela studija

3. detaljno poznaje elemente glazbe, razumije njihovu interakciju i načela njihove organizacije

4. Student ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju

5. posjeduje saznanja o ulozi glazbene profesije u društvu

6. ima razvijenu sposobnost kreativnoga mišljenja, rješavanja problema i rada u novim i promijenjenim okolnostima

7. Student ima razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata

Legenda

  • P - Predavanja
  • GL - Ostale glazbene vježbe