Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbe svijeta B

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

doc. dr. sc. Mojca Piškor (P)

Opis predmeta:
1. tjedan (2 sata predavanja): Definiranje pojma glazbe u raznovrsnim prostornim i vremenskim kontekstima te upoznavanje kriterija koji unutar njih razgraničuju glazbeno od neglazbenog. 2. tjedan (2 sata predavanja): Glazbe svijeta u kontekstu etnomuzikoloških istraživanja u vremenu i prostoru. Pregled pristupa, autora i njihovih postignuća. 3. tjedan (2 sata predavanja): Posebnosti empirijskog istraživanja glazbe Drugih. Primjer istraživanja glazbe Roma kao transnacionalne zajednice. 4. tjedan (2 sata predavanja): Definiranje jedanaest glazbenih regija svijeta uz predstavljanje kriterija za takovu razdiobu i upoznavanje temeljnih glazbenih značajki. 5. tjedan (2 sata predavanja): Glazbe svijeta u Hrvatskoj - od medijskog praćenja do studija glazbe manjinskih zajednica i živih glazbenih i plesnih praksi. 6. tjedan (2 sata predavanja): Europa - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru, s naglaskom na širem okruženju Hrvatske. 7. tjedan (2 sata predavanja): Podsaharska Afrika - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. Izabrano područje: Zanzibar. 8. tjedan (2 sata predavanja): Sjeverna Afrika i jugozapadna Azija - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. Izabrano područje: Egipat. 9. tjedan (2 sata predavanja): Južna Azija - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. Izabrano područje: Indija. 10. tjedan (2 sata predavanja): Južna Azija - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. Izabrano područje: Šri Lanka. 11. tjedan (2 sata predavanja): Jugoistočna Azija - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. Izabrana područja: Indonezija i Tajland. 12. tjedan (2 sata predavanja): Australija i Oceanija - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. 13. tjedan (2 sata predavanja): Sjeverna Amerika - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbe u ovome prostoru. 14. tjedan (2 sata predavanja): Hrvatska dijaspora - etnomuzikološki pogled na raznovrsne glazbene prakse. 15. tjedan (2 sata seminara): Predstavljanje seminarskih radnji o izabranim glazbama svijeta na temelju terenskih istraživanja studenata.
Obavezna literatura:

1. Manuel, Peter (1988): Popular Musics of the Non-Western World, New York ; Oxford: Oxford University Press. Nettl, Bruno (ur.) (1997): Excursions in World Music, London: Prentice Hall.

Preporučena literatura:

2. Miller, Terry ; Shahriari, Andrew (ur.) (2006): World Music: A Global Journey, New York: Routhledge. Pettan, Svanibor (2002): Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity, Budapest: Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. Tenzer, Michael (ur.) (2006): Analytical Studies in World Music, Oxford; New York: Oxford University Press. Titon, Jeff Todd (ur.) (1996): Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World's Peoples, New York: Schirmer.

Ishodi učenja:

1. usvojiti pojam glazbe kao univerzalne, općeljudske pojave u različitim sociokulturnim kontekstima

2. etnomuzikološki razmatrati glazbene prakse svijeta i čimbenike koji ih određuju (zemljopisne, povijesne, demografske, vjerske, jezične i sl.).

3. poznavati opće značajke jedanaest glazbenih regija svijeta

4. detaljno poznavati glazbene prakse u izabranim područjima unutar pojedinih regija

5. provesti manje terensko istraživanje

6. poznavati stručnu literaturu o izabranoj temi

Legenda

  • P - Predavanja