Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove glazbene pedagogije

Opterećenje:
30(GL) + 45(P) + 15(S)
Izvođači:

doc. dr. sc. Nikolina Matoš (GL, P, S)

Opis predmeta:
Na kolegiju će se proučavati, objašnjavati i unaprjeđivati proces stjecanja znanja i umijeća te razvijanja glazbenih sposobnosti u nastavi glazbe. Cilj je upoznati sva relevantna područja glazbeno-pedagoške prakse i glazbeno-pedagoškog istraživanja, upoznati glazbeno-pedagoške i glazbeno-psihološke zakonitosti stjecanja znanja u različitim područjima nastave glazbe te osposobiti studente za samostalno istraživanje, pisanje, izlaganje i proučavanje glazbeno-pedagoških pitanja. Po završetku kolegija, studenti će razumjeti i poznavati sustave općeobrazovnog i profesionalnog glazbenog obrazovanja. Znanja i vještine stečena na predmetu,udružena s ostalim glazbeno-pedagoškim i praktično-metodičkim predmetima, omogućit će cjelovito razumijevanje glazbeno-nastavnih procesa na svim razinama.
Obavezna literatura:

2. Rojko, P. (1982) Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Muzička akademija. Rojko, P. (1966) Metodika nastave glazbe. Teorijsko-tematski aspekti. Osijek: SveučilišteJ. J. Strossmayera-Pedagoški fakultet Osijek. McPherson, G. E. i Welch, G. E. (2012).The Oxford Handbook of Music Education. Oxford, New York: Oxford University Press. Mark, M. L. (ed.) (2013). Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today. New York, London: Routledge. Rojko, P. (2012). Glazbenopedagoške teme. Zagreb: Naklada Jakša Zlatar EAS-ove publikacije European Perspectives on Music Education, Volume 1-7. Innsbruck: Helbling Abril, C. R. i Gault, M. B. (2016). Teaching General Music: Approaches, Issues and Viewpoints. New York: Oxford University Press. Pejić Papak, P. i Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga. Radočaj-Jerković, A. (2017). Pjevanje u nastavi glazbe. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku. Radočaj-Jerković, A. (2017). Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku.

Preporučena literatura:

1. Hallam, S. (2006). Music Psychology in Education. London: Bedford Way Papers; Institute of Education, University of London. Leonhard, Ch. & House, R.W.(1959). Foundations and Principles of Music Education. New York-Toronto-London: McGraw Hill Book Company Inc. Manasteriotti, V. (1975). Muzički odgoj na početnom stupnju. Zagreb:Školska knjiga. Marić, Lj., Goran, Lj. (2013), Zapjevajmo radosno: Metodički priručnik za odgojitelje, studente i roditelje. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga. Mark, M. L. (ed.) (2013). Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today. New York, London: Routledge. Orff, C. Keetman, G. (1950, 1951, 1952, 1953) Musik für Kinder. Orff-Schulwerk I., II., III., IV. Mainz: B. Schott's Söhne. Orff, C. Keetman, G. (1963) Orff-Schulwerk. Musik für Kinder. Grundübungen (E. Werdin). Mainz: B. Schott's Söhne. Orff, C. (1969) 20 Jahre Schulwerk am Bayerischen Rundfunk. Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung des Bayerischen Rundfunks Muenchen. Musik und Bildung, 11, 489-491. Poljak, V. (1980) Didaktičko oblikovanje udžbenika i priručnika. Zagreb: Školska knjiga. Poljak, V. (1970) Didaktika za pedagoške akademije. Zagreb: Školska knjiga. Požgaj, J. (1975) Metodika glazbenog odgoja u osnovnoj školi. Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske. Požgaj, J. (1988) Metodika nastave glazbene kulture u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga. Sam, R. (1998). Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta. Rijeka:Glosa d.o.o. Glazbenopedagoški časopisi: Music Educators Journal, Tonovi, Musik und Bildung, Musica, Musica domani, Muzika, Ueben & Musizieren, Diskussion Musikpaedagogik, Musikerziehung, Oesterreichische Musikzeitschrift

Ishodi učenja:

1. poznavati sustave općeobrazovnog i glazbenog obrazovanja. Razumjet će njihovu strukturu na osnovi poznavanja njihova povijesnog razvoja te znati i razumjeti ciljeve i zadatke nastave glazbe

2. upoznati i razumjeti zakonitosti i specifičnosti stjecanja glazbenih znanja i umijeća

3. poznavati i kritički analizirati nastavni plan i program nastave glazbe u općem i glazbenom obrazovanju te teorijsku osnovu tih programa

4. poznavati i drugačije moguće modele nastave u općeobrazovnoj i glazbenoj školi (komparacija s inozemnim sustavima obrazovanja, alternativni glazbeno-pedagoški pravci)

5. upoznati psihološke i pedagoške osnove pojedinih nastavnih područja: pjevanja, sviranja, slušanja glazbe, stjecanja glazbene pismenosti, usvajanja muzikoloških sadržaja (teorijskih znanja) te glazbenoga stvaralaštva

6. upoznati problematiku sastavljanja udžbenika za nastavu glazbe; upoznati osnove rada s učenicima s posebnim potrebama u kontekstu nastave glazbe; upoznati problematiku vrednovanja/ocjenjivanja u nastavi glazbe

7. upoznati problematiku suradnje s roditeljima u glazbenim školama; upoznati osnove metodičkog rada s predškolcima (glazbeni vrtić, tečajevi, igraonice); upoznati mogućnosti i izazove organizacije i provedbe izvannastavnih glazbenih aktivnosti; kritički promišljati postojeće stanje u nastavi glazbe i nalaziti nova rješenja u nastavi; savladati pisanje glazbeno-pedagoškog eseja; kritički promišljati postojeće stanje u nastavi glazbe i nalaziti nova rješenja u nastavi

8. znati se služiti glazbeno-pedagoškom literaturom te savladati osnove prezentacijskih vještina

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • GL - Ostale glazbene vježbe