Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta

Opterećenje:
15(GL) + 20(P) + 10(S)
Izvođači:

doc. dr. sc. Nikolina Matoš (GL, P, S)

Opis predmeta:
1. Ulazak u tonski prostor (solfeggio) - 2 predavanja = 4 sata 2. Slušanje glazbe: dvodijelna pjesma - 2 predavanja = 4 sata 3. Obrada ritamskih pojava: mjere i ritma u užem smislu - 2 predavanja = 4 sata 4. Slušanje glazbe: trodijelna pjesma - 2 predavanja = 4 sata 5. Početno uspostavljanje intonacije - 2 predavanja = 4 sata 6. Obrada ljestvica/tonaliteta - 1 predavanje = 2 sata 7. Slušanje glazbe: složena trodijelna pjesma - 1 predavanje = 2 sata 8. Obrada tzv. teorije glazbe na solfeggiu - 1 predavanje = 2 sata 9. Slušanje glazbe: tema s varijacijama - 1 predavanje = 2 sata 10. Postupci vježbanja u nastavi solfegga - 2 predavanja = 4 sata 11. Slušanje glazbe: obrada ronda - 1 predavanje = 2 sata 12. Obrada pjesme po sluhu - 1 predavanje = 2 sata 13. Slušanje glazbe: obrada fuge - 1 predavanje = 2 sata 14. Slušanje glazbe: obrada sonatnog oblika - 2 predavanja = 4 sata 15. Obrada folklornih tema - 2 predavanja = 4 sata 16. Obrada glazbenih vrsta: opere, operete, baleta, musicala, simfonije, sonate, kvarteta, suite ... - 3 predavanja = 6 sati 17. Obrada suvremene glazbe - 1 predavanje = 2 sata 18. Slušanje glazbe: obrada skladatelja - 1 predavanje = 2 sata 19. Slušanje glazbe: obrada programne glazbe - 2 predavanja = 4 sata
Obavezna literatura:

1. ROJKO, P. (2004.) Metodika glazbene nastave - praksa 1. dio. Zagreb: Jakša Zlatar. ROJKO, P. (2005.) Metodika glazbene nastave - praksa 2. dio. Zagreb: J. Zlatar.

Ishodi učenja:

1. Student razumije međuodnose i međuzavisnost praktičnog i teorijskog djela studija

2. sposoban je na adekvatan način prezentirati glazbene sadržaje u razrednoj nastavi

3. iscrpno je upoznat s teorijskim načelima na području glazbene pedagogije

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • GL - Ostale glazbene vježbe