Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Dječji zbor

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. art. Jasenka Ostojić, akad. (P)

Opis predmeta:
Vrste dječjih zborova i njihove karakteristike. Specifičnosti i metodologija rada s dječjim zborom, od jednoglasja s instrumentalnom pratnjom do višeglasja a cappella. Postava glasa. Analiza vokalnih vježbi. Upjevavanje ansambla. Proces i organizacija rada s dječjim zborovima od audicije do javne izvedbe. Rješavanje tehničkih zahtjeva skladbi različitih stilskih razdoblja. Analiza interpretativnih karakteristika odabranih skladbi. Upoznavanje i primjena dječjeg instrumentarija. Analiza pedagoškog sustava i ciljeva skupnog muziciranja. Poseban uvid u hrvatsku zborsku tradiciju i praksu. Obrade narodnih napjeva. Upoznavanje literature stranih i domaćih autora: V. Lisinskog, J. i P. Gotovca, R. Matza, Z. Grgoševića, I. Matetića-Ronjgova, S. Zlatića, B. Papandopula, J. Kaplana, J. Vrhovskog, B. Bjelinskog, A. Markovića, E. Cossetta i dr. do suvremenih zborskih autora. Praktično vježbavanje ispitnog gradiva.
Obavezna literatura:

1. Skladbe koje se obrađuju na nastavi, dostupne u knjižnici ili na internetu (cpdl.org, imslp.org)

Ishodi učenja:

1. Student:

2. posjeduje znanja i vještine vođenja dječjeg zbora nižeg i višeg uzrasta

3. poznaje metode postave glasa, upjevavanja i tehničkih vježbi, prilagođene dječjem uzrastu

4. poznaje dječji instrumentarij i sposoban je koristiti ga u praksi

5. može svjesno, s razumijevanjem pratiti i analizirati svaki tiskani notni tekst kao i njegovu zvučnu realizaciju i to u njegovoj vertikalnoj i horizontalnoj dimenziji,

6. razumije međuodnose i međuovisnosti teorijskoga i praktičnog dijela studija

Legenda

  • P - Predavanja