Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Aspekti suvremene glazbe B

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. art. Berislav Šipuš (P)

Opis predmeta:
Teorijsko-analitička obrada najvažnijih pojava glazbe 20. i 21. stoljeća /impresionizam, ekspresionizam (slobodna atonalitetnost, dodekafonija, folklorizam), serijalnost, strukturalizam, aleatorika, grafička notacija, konkretna i elektronička glazba i dr. Težište predmeta je na analizi odabranih djela ovog razdoblja, čime se nakon studija Harmonije, Polifonije i Glazbenih oblika i stilova, želi dobiti zaokružen uvid u razvoj glazbenog mišljenja od srednjeg vijeka do danas.
Ishodi učenja:

1. poznaje osnovna obilježja pojedinih pravaca glazbe 20. i 21. stoljeća.

2. može analitički pristupiti ovoj glazbi

3. može prosuđivati izvedbe ove glazbe

Legenda

  • P - Predavanja