Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u glazbenu umjetnost

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

doc. dr. sc. Nikolina Matoš (P)

Opis predmeta:
1. Glazba u svijetu znanosti i umjetnosti. 2. Glazba i ostale umjetnosti (književnost, dramska, kazališna, filmska i medijska umjetnost, slikarstvo, kiparstvo, arfitektura, dizajn, fotografija, strip, umjetnost plesa i pokreta) - upoznavanje i usporedba glavnih obilježja: elementi umjetničkog jezika, simboli umjetničkog izražavanja, temeljni oblici umjetničkog djela u pojedinoj umjetnosti; umjetnički rodovi i vrste). 3. Kultura: temeljni pojmovi; kulturni simboli; prenošenje (transmisija) kulture i stvaranje kulture. 4. Kulturno nasljeđe: oblici kulturnoga nasljeđa (kulturne baštine), očuvanje, nadogradnja i transformacija kulturnog nasljeđa. 5. Različiti načini stvaranja, predstavljanja i upoznavanja glazbe (improvizacija i skladanje, individualno/kolektivno stvaranje glazbe; koncert, recital, performans, zvučna instalacija; snimka, live streaming, izvedba uživo, kombinirani pristup itd.). 6. Pristupi slušanju glazbenog djela (aktivno i pasivno slušanje; umjetničko i ilustracijsko slušanje; višekratno slušanje; analitičko i sintetičko slušanje; intelektualno i afektivno slušanje). 7. Uloga i primjena glazbe u svakodnevnom životu (običaji, obrazovanje, politika i ideologija, religija, mediji, film i kazalište, proizvodnja, društveni život). Razmatranje odnosa 'čiste' i primjenjene umjetnosti. 8. Glazba kao zanimanje. Položaj umjetnosti u društvu (u prošlosti i danas). 9. Različiti komunikacijski procesi i odnosi između autora, umjetničkog (glazbenog) djela i publike. 10. Odnos glazbe i umjetničke poruke: apsolutna i programna glazba, glazba i tekst, interakcija glazbe i ostalih umjetnosti. 11. Različiti pristupi vrednovanju glazbenog djela. 12. Glazba u kontekstu provođenja slobodnog vremena.
Obavezna literatura:

1. ODABRANA POGLAVLJA (u dogovoru s mentorom): Cross, I., Tolbert, E. (2008). Music and Meaning. The Oxford Handbook of Music Psychology (Susan Hallam, Ian Cross & Michael Thaut, ur.). Oxford: Oxford University Press 1 Cross, I. (2008). Music as a communicative medium. Rudie Botha & Chris Knight (ur.), The Prehistory of Language. Oxford: Oxford University Press Eisner, E. (1991). What the Arts Taught Me About Education. Art Education, 44(5): 10-19 da Koopman, C. (1998): Music Education: Aesthetic or Praxial? Journal of Aesthetic Education, 32 (3), str. 1-17. Champaign (IL): University of Illinois Press da Lissa, Z. (1977), Estetika glazbe/ogledi. Zagreb: Naprijed 1 Maattanen, P. (2003), Aesthetic Experience and Music Education. Philosophy of Music Education Review, 11 (1), str. 63-70. Bloomington (IN): Indiana University Press

Ishodi učenja:

1. naučiti samostalno oblikovati tekst na zadanu temu uz pravilno navođenje korištenih izvora

2. usustaviti postojeća i steći nova znanja o glazbenoj umjetnosti te ih povezivati s ostalim kolegijima (didaktika, osnove glazbene pedagogije, metodika nastave glazbene kulture i umjetnosti, metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta, glazbena literatura u školi i td.)

3. spoznati važnost širega pristupa glazbenoj umjetnosti u kontekstu kulture i kulturnoga nasljeđa te različitih umjetničkih i znanstvenih polja i grana

4. steći potrebne kompetencije za uspješno praćenje ostalih glazbeno-pedagoških kolegija te realizaciju različitih teorijskih i praktičnih zadataka

5. steći širu perspektivu o glazbenoj umjetnosti, smještajući je u kontekst kulture i kulturnog nasljeđa i uspoređujući je s drugim umjetnostima

6. moći analizirati i usporediti glazbu i ostale umjetnosti prema elementima umjetničkog jezika, simbolima umjetničkog izražavanja, načina stvaranja, predstavljanja i upoznavanja umjetnosti

7. razumjeti ulogu glazbe u svakodnevnom životu čovjeka te u odgojno-obrazovnom procesu

8. tumačiti pristup glazbenoj umjetnosti kao jedno od temeljnih prava čovjeka, djeteta i mlade osobe

Legenda

  • P - Predavanja