Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Solfeggio B4

Opterećenje:
50(GL) + 5(P) + 5(S)
Izvođači:

Ines Lončar (P)

Ivor Prajdić (P)

doc. dr. sc. Nikolina Matoš (GL, P, S)

Opis predmeta:
Kolegij sačinjavaju sljedeći sadržaji: 4. Primjeri iz glazbene literature koji se zapisuju kao diktat, pjevaju te analiziraju (melodijski, ritamski, harmonijski i formalno). Primjeri se koriste kao sredstvo usavršavanja intonacijskih i ritamskih vještina, ali i kao sredstvo upoznavanja glazbene literature odnosno razvijanja glazbenoga ukusa. 5. Umjetničke, narodne i popularne pjesme s pomoću kojih studenti učvršćuju svoje intonacijske vještine i interpretativne sposobnosti. Zbog buduće primjene pjesama u školi, zadatak studenata je i harmonijska pratnja pjesama na klaviru uz pjevanje. 6. Glazbeno-teorijske, ritamske i melodijske vježbe s pomoću kojih studenti stječu potrebne kompetencije za uspješno praćenje nastave na studiju (solfeggia i ostalih kolegija) i za primjenu ovih znanja/vještina u odgojno-obrazovnom procesu.
Obavezna literatura:

1. izvorni notni zapisi primjera iz literature. Ispitno gradivo određuje nastavnik solfeggia i ažurira se svake akademske godine. U četvrtoj su godini studija primjerima obuhvaćena sva glazbeno-stilska razdoblja, s naglaskom na suvremeni glazbeni izraz (20. i 21. stoljeće). 25 tradicijskih pjesama iz Europe i ostalih kontinenata po izboru.

Ishodi učenja:

1. aktivno (slušanjem i analizom) upoznati ulomke (arije, brojeve, stavke) ili cjelovite primjere iz glazbene literature

2. steći slušni repertoar od pedesetak glazbenih djela/ulomaka

3. aktivno (pjevanjem i pratnjom na klaviru) upoznati umjetničke, narodne i dječje pjesme, koje će kao budući učitelji primjenjivati u odgojno-obrazovnom procesu

4. čitati i vokalno reproducirati primjere iz glazbene literature

5. svjesno slušati glazbu i pretvoriti je u notni zapis (jednoglasni, dvoglasni, troglasni i četveroglasni diktat)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • GL - Ostale glazbene vježbe