Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Suvremena glazba za čembalo

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

izv. prof. art. Pavao Mašić, akad. (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. Obuhvaća: teorijska znanja i sadržaje namijenjene upoznavanju raznovrsnih pristupa u notaciji i čembalističkoj tehnici izbor repertoara skladatelja 20. i 21. stoljeća s liste koja slijedi Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje 2 skladbe, odnosno grupe skladbi inozemnih skladatelja 20. i 21. stoljeća stoljeća (izabrane među točkama pod rednim brojem 1-4), te najmanje 1 skladbu, odnosno grupe skladbi hrvatskih skladatelja 20. ili 21. stoljeća (izabrane među točkama pod rednim brojem 5). Moguće je da dio izabranog repertoara bude i za komornu formaciju. Repertoar 20. i 21. stoljeća : 1) jedna ili više skladbi anglosaksonskih skladatelja (Lou Harrison, Herbert Howells, Ned Rorem, Elliot Carter, Milton Babbitt, Stephen Dodgson...) ; 2) jedna ili više skladbi germanskih skladatelja (Hans Werner Henze, Mauricio Kagel, Kurt Hessenberg...) ; 3) jedna ili više skladbi francuskih skladatelja (Jean Francaix, Maurice Ohana, Alain Louvier, Brice Pauset...) ; 4) jedna ili više skladbi skladatelja drugih europskih nacionalnosti (Gyorgy Ligeti, Iannis Xenakis, Bohuslav Martinu, Bela Bartok...) 5) jedna ili više skladbi hrvatskih skladatelja (Boris Papandopulo, Ivo Josipović, Tena Ivana Borić, Ivan Božićević, Margareta Ferek- Petrić, Ivana Kiš, Ante Knešaurek, Sanda Majurec, Nikša Njirić...)
Obavezna literatura:

1. Élisabeth Chojnacka: Le Clavecin autrement, Michel de Maule, 2008. Arnfried Edler: Geschichte der Klavier- und Orgelmusik, Band 1-3, Laaber, 2007. John Gillespie: Five centuries of keyboard music, Dover, 1972. François-René Tranchefort (ur.): Guide de la musique de piano et de clavecin, Fayard, 1987. Frances Bedford: Harpsichord and Clavichord Music of the Twentieth Century, A Fallen

Ishodi učenja:

1. -upoznati i osvijestiti produkciju tona u odnosu na funkcioniranje mehanizma suvremenog tipa čembala,

2. -razumjeti interakciju sviračkog aparata i glazbe koju treba realizirati,

3. -primijeniti tehničke vještine na izvođenje određene skladbe,

4. -upoznati repertoar 20. i 21. stoljeća za čembalo

5. -realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta, odnosno prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst datih skladbi.

Legenda

  • P - Predavanja