Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Klavir obligatno A1

Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. art. Veljko Glodić, ak.gl.klav. (P)

mr. art. Darko Žuk, v. pred. (P)

Mario Šoša, ak.gl.klav., v. pred. (P)

Terezija Cukrov, pred. (P)

Dino Kalebota, pred. (P)

Karlo Ivančić, mag. mus., pred. (P)

mr. art. Vlasta Gyura Pičulin (P)

mr. art. Sabrina Zelić Lovrenović (P)

Stipe Bilić, mag.mus., pred. (P)

red. prof. mr. art. Hari Gusek (P)

Mia Miljković Đuzel, ak.gl.klav., pred. (P)

doc. art. Maja Bakrač, ak.gl.klav. (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se prilagođava predznanju i sposobnostima svakog pojedinog studenta. Tijekom akademske godine student mora savladati najmanje: a) 4 etide b) 2 skladbe J.S. Bacha (od 3. godine preludiji i fuge - DWTK), c) 2 sonate d) djelo romantične literature i e) djelo skladatelja 20. stoljeća. Tokom studija student je obavezan savladati četiri kompozicije iz razdoblja baroka, dva klavirska koncerta i četiri kompozicije hrvatskih skladatelja.
Obavezna literatura:

Czerny: Etide op. 740.

Clementi: Gradus ad Parnassum

Moszkowski: Etide

Mocheles: Etide

Chopin: Etide op. 10. i 25.

Liszt: Koncertne etide

Bach: DWTK, Francuske suite, Engleske sutie, Tokate, Partite

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert: Sonate

Legenda

  • P - Predavanja