Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zbor 1

Opterećenje:
120(P)
Izvođači:

red. prof. art. Jasenka Ostojić, akad. (P)

red. prof. mr. art. Martina Zadro (P)

Opis predmeta:
Vokalna i vokalno-instrumentalna glazbena literatura po izboru nastavnika i po godišnjem planu rada i javnih nastupa Akademije, te prema potrebama odsjeka za dirigiranje i zborsko dirigiranje i ostalih srodnih studijskih programa.
Obavezna literatura:

1. Glazbena se literature izabire prema programu javnih nastupa Akademije

Ishodi učenja:

1. Student je sposoban kreirati, realizirati i izraziti umjetničke koncepte

2. poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

3. je sposoban interpretirati i reproducirati notni/glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima

4. ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebice u segmentu tehnika vježbanja

5. razumije međuodnose i međuovisnost praktičnog i teorijskog djela studija

Legenda

  • P - Predavanja