Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik 1

Opterećenje:
50(P) + 10(S)
Izvođači:

Enisa Hadrović Vojtek, pred. (P, S)

Opis predmeta:
Ovim se predmetom nastavlja i nadograđuje znanje engleskog jezika iz srednjoškolskog obrazovanja, s posebnim naglaskom na jezik struke. Ponavljaju se gramatičke strukture iz srednje škole, nadopunjuju se novim, a tekstovi i vokabular vezani su za glazbu, odnosno obrađuju se teme: zvuk, notacija, glazbeni instrumenti i glazbeni oblici. Svaka od tih tema sadržava od 6 do 10 lekcija. Također se obrađuju biografije poznatih skladatelja. Poseban naglasak je na izradi vlastitih biografija i CV. Studenti imaju izlaganja o raznim temama vezanim za glazbu, film i kazalište. Gramatika: Prepoznavanje i korištenje glagolskih vremena u aktivu i pasivu modalni glagoli - objektivna i subjektivna značenja. kondicionalne rečenice - svi tipovi budućnost ( svi oblici) ispravno korištenje gramatičkih struktura esejima, dopisima, biografijama korištenje Oxford 3000 odnosne zamjenice važnost intonacije i naglašavanja u engleskom jeziku veznici frazni glagoli dictations Teme: Sound and How we Hear it Pitch Volume-Quality Standard Pitch - Intonation Resonance Musical Notation Duration of Sound I Flats, Sharps and Naturals Musical Instruments How Music Began Early Instruments The Human Voice Wind Instruments: Brass Instruments, Percussion Instruments, The Orchestra, History of Orchestra, Musical Forms - Forms based on Dances, The Sonata, Concerto, Variations: Symphonic Music , Opera Biografije skladatelja, Kako napraviti dobru prezentaciju, Kako napisati dobar esej Kreativno pisanje, Teme prezentacija studenata po izboru
Obavezna literatura:

Tamara Jovanović: English For Music

Liz and John Soars, Mike Sayer (2003): New Headway Advanced

Sven Kruckenberg (1993): The Symphony Orchestra and its Instruments

Paul Griffiths (1986): Encyclopedia of 20th-Century Music

null (2007): Oxford Advanced Learner's Dicitionary , 7th Edition,

Vjekoslav Karlovčan (1991): A Survey of English Grammar

William A. Haviland (1990): Cultural Anthropology

R. V. Cassil (1990): The Norton Anthology of Short Fiction

Ishodi učenja:

1. student posjeduje razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije široj javnosti

2. posjeduje razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju

3. sposoban je izraziti svoje stavove i mišljenje u pismenom i usmenom obliku na engleskom jeziku

4. student u visokom stupnju poznaje treminologiju struke na engleskom jeziku

5. sposoban je koristiti stručnu literaturu na engleskom jeziku

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar