Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Likovna kultura

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Keser Battista (P)

Opis predmeta:
1.sat Uvodno predavanje o likovnom i vizualno-umjetničkom stvaralaštvu 2.sat Temeljni pojmovi likovnog jezika: Likovni elementi: točka, crta, boja, ploha, površina, prostor, volumen 3.sat Likovni elementi: Točka, crta,boja / uloga boje u klasičnom i suvremenoumjetničkom djelu / Oduzimanje i dodavanje boje i zvuka u filmu (A. Tarkovski: Andrej Rubljov) / Psihološko djelovanje i simbolika oblika i boja 4.sat Likovni elementi: ploha, volumen: okolina kao integracija triju sfera: predmetna, izgrađena, komunikativna okolina / Primjeri iz dizajna i suvremene arhitekture 5. sat Likovni elementi: površina, prostor: kako statičnošću postići dinamiku. Podupiranje dramaturgije mutacijom, primjer u filmu Boja nara S. Paradžanova 6.sat Likovni elementi: volumen / Skulptura: reljef, puna plastika (statična, mobilna), socijalna skulptura. Primjeri od mezopotamskog reljefa do skulpture J. Beuysa./ monolitna ili apsolutna masa, primjer skulpture I. Kožarića: Prizemljeno sunce i percepcije prostora u filmu Werckmeisterove harmonije Bélle Tarra. 7. sat Kompozicijska načela (I) u likovnim umjetnostima: kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija i jedinstvo / komponiranje kao usmjeravanje prostora i upravljanje vremenom u primjeru filma W. Ruttmanna: Berlin, simfonija velegrada, kao prvog primjera optičke glazbe 8. sat Kompozicijska načela (II) u likovnim umjetnostima: kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija i jedinstvo / filmovi zasnovani na ritmiziranju slika i odsutnosti teksta (primjer: Baraka Rona Frickea) 9. sat Zlatni rez (I); Skladni odnos koji proizlazi iz poimanja broja kao suštine pojavnog svijeta (Pitagorejci); Fibonaccijev niz; Le Corbusierov modulor / Geometrijska konstrukcija zlatnog reza 10. sat Zlatni rez (II); struktura kao nadređeni red i korelacija kao sukladnost po istim načelima u primjerima likovne umjetnosti, te u filmu J.-L. Godarda Strast: stvaranje filma oko slika klasičnih majstora / princip subordinacije i koordinacije na primjeru Rembrandtove Noćne straže. 11. sat Likovne tehnike (I); kratki pregled osnovnih crtačkih, grafičkih, slikarskih i kiparskih tehnika 12. sat Likovne tehnike (II); kratki pregled osnovnih crtačkih, grafičkih, slikarskih i kiparskih tehnika 13. sat Likovne tehnike (III) i animirani film. Animirani film zasnovan je na likovnosti: pokret se stvara od statičnih slika i slikarskih tehnika, postupaka, materijala: pijesak, ulje, fotografija, kolaž, akvarel, modeliranje, lutka film 14. sat Perspektive (I): metode prikaza trodimenzionalnog prostora na dvodimenzionalnoj plohi slike pomoću likovnih izražajnih sredstava: Semantička (ikonološka), Vertikalna, Obrnuta, Linearna ili geometrijska, Atmosferska (zračna), Koloristička perspektiva / Načela: 1) Svako doba ima svoju perspektivu, jednu mogući i najbolju 2. Perspektive se smjenjuju ali katkad i usporedo traju 15. sat Perspektive (II) perspektive kao pogled na svijet, prijevod stvarnosti u sliku, odnosno što je u kojem vremenskom (povijesnom) razdoblju bilo više, a što manje važno. Pripovjedačke perspektive pripovijedanju u drugim medijima: Woody Allen: Manhattan/ A. Hitchcock: Subjektivna točka gledišta (kadar onog što lik vidi, njegova vizura) / Yasujiro Ozu: pozicija kamere 16. sat Povijest likovne umjetnosti (I): Drevne civilizacije: Mezopotamija, Egipat, Kreta, Mikena - Temeljna obilježja 17. sat Povijest likovne umjetnosti (II): Drevne civilizacije: Antika (Grčka, Rim) - Temeljna obilježja 18. sat Povijest likovne umjetnosti (III): Kasna antika i srednji vijek: Rano kršćanstvo, Bizantska umjetnost, Predromanika - Temeljna obilježja 19. sat Povijest likovne umjetnosti (IV): Kasna antika i srednji vijek: Predromanika, Romanika, Gotika - Temeljna obilježja 20. sat Povijest likovne umjetnosti (V): Od renesanse do rokokoa - Temeljna obilježja 21. sat Povijest likovne i vizualne umjetnosti (VI): Moderna umjetnost, Prva polovina 20. st (Fovizam, Kubizam, Ekspresionizam, Futurizam, Dadaizam, Metafizičko slikarstvo, Nadrealizam) - Temeljna obilježja 22. sat Povijest likovne i vizualne umjetnosti (VI): Moderna umjetnost. Prva polovina 20. st / Apstraktna umjetnost i Bauhaus - Temeljna obilježja 23. sat Povijest likovne i vizualne umjetnosti (VI): Moderna umjetnost nakon 1950te - (Apstraktni ekspresionizam, minimalna umjetnost, konceptualna umjetnost, umjetnost performansa, video umjetnost) - Temeljna obilježja 24. sat Fotografija (I), Počeci fotografije u Europi i SAD-u, herojsko doba fotografije, fotomontaža / Klasici fotografije Fotografija i filmsko djelo: statična fotografija kao osnova filma u primjeru filma Terminal, Chrisa Markera 25.sat Fotografija, Suvremena fotografija- osvrt na percepciju fotografije u djelu R. Barthesa Svijetla komora . bilješka o fotografiji 26. sat Analiza zimskog kolokvija, Film kao kinetička perspektiva, fotografski i fonografdki zapis iz vanjskog svijeta, Stalna svojstva filma - kadar i okvir, Plošni i dubinski kadar 27. sat Osnovne značajke modernizma i postmodernizma u vizualnim umjetnostima 28. sat Modernizam i antimodernizam u umjetnosti 29. sat Novi mediji: arhiv kao baza podataka / Intermedijalnost; veze između umjetnosti na primjeru slike i zvuka u filmu, književnog djela i filma (primjer: A. Resnais: Prošle godine u Marienbadu). 30. sat analiza pismenog djela, razumijevanje odabranog teksta (G. Agamben: Što je suvremenost?, u Goloća, Zagreb, 2010)
Obavezna literatura:

Benjamin, Walter (1936): Umjetničko djelo u doba svoje tehničke reproduktivnosti

Groys Boris: Umjetnost u doba biopolitike - od umjetničkog djela k umjetnčkoj dokumentaciji

Groys Boris: Muzeji u doba masovnih medija

Preporučena literatura:

Agamben Giorgio (2010): Što je suvremenost?

Ishodi učenja:

1. upoznati osnove likovno i vizualno-umjetničkog stvaralaštva (stvaralački proces, kontekst, originalnost, stil, umjetnost)

2. Upoznati osnove interpretacije likovnog umjetničkog djela (likovni elementi, kompozicijska, koncepcijska načela)

3. Razviti percepciju likovnog (vizualno)-umjetničkog djela

4. Prepoznati osnovne karakteristike pojedinih stilskih razdoblja (poželjno komparativno i relaciono s drugim umjetnostima)

5. Upoznati vizualni jezik riječi i slike

6. Upoznati povijest i važnost konteksta u nastajanju likovno (vizualno)-umjetničkog djela (stilovi, pravci, stvaralačke ličnosti)

7. Upoznati formate u likovnim, filmskim i konceptualnim formama

8. Prepoznati razlikovne značajke vizualnog jezika u doba moderne i postmoderne

9. Razlikovati značajke monomedijalnog i multimedijalnog umjetničkog djela

10. Prepoznati spregu novih medija i višeglasnosti umjetničkog djela: prepoznati utjecaje Kulturalnih teorija na umjetnost

11. Upoznati se s intermedijalnošću (kompleksnim medijalnim konfiguracijama u umjetničkom djelu)

Legenda

  • P - Predavanja