Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbena akustika

Opterećenje:
30(GL) + 60(P)
Izvođači:

prof. dr. sc. Kristian Jambrošić (GL, P)

doc. dr. sc. Marko Horvat (GL, P)

Opis predmeta:
Osnovna svojstva glazbenog zvuka. (2) Pojave koje prate širenja zvuka (2) Akustika glazbenih instrumenata. (4) Nastajanje zvuka titranjem žice, membrane i stupca zraka. (4) Karakteristike zračenja glazbenih instrumenata. (2) Sintetička glazba, sintetizatori. (4) Akustička svojstva govornog sustava. (3) Mehanizam nastanka glasa. (3) Osobine sluha. (4) Arhitektonska i građevinska akustika. (6) Utjecaj oblika i volumena na akustičke osobine prostora. (4) Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora. (8) Metode vrednovanja akustičke kvalitete prostora. (4) Akustički zahtjevi za tipične prostore (predavaonice, kazališta, koncertne dvorane, višenamjenske dvorane). (6) Otvoreni prostori. (4)
Obavezna literatura:

1. T.Jelaković, Zvuk, sluh, arhitektonska akustika, 2. dop., 1978. Školska knjiga A.H.Benade, Fundamentals of Musical Acoustics, Dover Publications, 1990. F.A.Everest, The Master Handbook of Acoustics, 2nd ed., TAB Books, 1989. J.Meyer, Acoustics and the Performance of Music, 5th ed., Springer, 2009. J.C.Jaffe, The Acoustics of Performance Halls, W.W.Norton & Company, 2010.

Preporučena literatura:

2. M.D.Egan, Architectural Acoustics, J. Ross Publishing, 2007.

Ishodi učenja:

1. Razumijevanje zvuka kao fizikalne pojave

2. Razumijevanje slušnog procesa kod čovjeka.

3. Razumijevanje glazbenih instrumenata kao izvora zvuka i bitnih karakteristika koje opisuju takav izvor.

4. Usvojena spoznaja kako nastaje zvuk kod akustičkih instrumenata i ljudskog glasa

5. Poznavanje akustičkih procesa koji se dešavanju pri širenju zvuka u prostoru

6. Poznavanje osnovnih čimbenika koji određuju akustiku prostora

7. Sposobnost određivanja akustičke kvalitete prostora kroz praktičan rad nakon savladanog teoretskog dijela o akustičkim procesima.

8. Poznavanje akustičkih zahtjeva za tipične prostore, ovisno o njihovoj namjeni.

Legenda

  • P - Predavanja
  • GL - Ostale glazbene vježbe