Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija A2

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

izv. prof. art. Dalibor Bukvić, prof.gl.k. (P)

izv. prof. mr. art. Ante Knešaurek (P)

Opis predmeta:
I. semestar: 1. Uvod u neakordiku i osnovne principe zaostajalica, pravila o udvajanju tona u koji se zaostajalica rješava, kvinte i oktave kod zaostajalica, te promjena akorda u trenutku rješenja zaostajalica 2. Silazne zaostajalice na tonove kvintakorada i sekstakorada 3. Silazne zaostajalice na tonove dominantnog septakorda i dominantnog nonakorda 4. Silazne zaostajalice na tonove smanjenog septakorda 5. Silazne zaostajalice na tonove sporednih septakorada 6. Uzlazne zaostajalice 7. Višestruke uzlazne zaostajalice 8. Kombinirane višestruke zaostajalice 9. Zaostajalice u vezi s alteracijama i enharmonijom 10. Prohodni i izmjenični tonovi općenito 11. Osnovni principi primjene prohodnih i izmjeničnih tonova i njihova ritmička određenost 12. Udvajanje akordičkih tonova u vezi s izmjeničnim tonovima te višestruki prohodni i izmjenični tonovi 13. Sudari prohodnih i izmjeničnih tonova 14. Prohodni i izmjenični tonovi uz promjenu akorda 15. Kromatski prohodni tonovi II. semsetar 1. Varijante izmjeničnih tonova 2. Varijante izmjeničnih tonova i posredna rješenja zaostajalica 3. Kombinacije varijanti izmjeničnih tonova, zaostajalica i prohodnih tonova 4. Appoggiature u sopranu 5. Appoggiature u basu 6. Višestruke appogiature 7. Appoggiature u kombinaciji s izmjeničnim i prohodnim tonovima te varijantama izmjeničnog tona 8. Anticipacije 9. Pedalni ton u basu 10. Pedalno okruženje 11. Ležeći ton u sopranu 12. Posebni aspekti neakordičkih tonova - retardacije, ostinato i dvostruke harmonije 13. Rekapitulacija i kombinacija svih aspekata neakordike 14. Uvod u stilsku harmoniju baroka i klasicizma 15. Uvod u stilsku harmoniju romantizma i ranog impresionizma
Obavezna literatura:

1. Beršadskaja T., Leksii po garmoniji, Petrograd 1985. Despić D., Harmonska analiza. Devčić N., Harmonija, Zagreb 1993. Dubovskij I, Evseev S, Sposobin I., Učabnik Garmoii, Moskva 1947. Jadassohn S., Trattato d Armonia, Leipzig 1922. Koch K., Harmonielehre, Beč 1948. Lester J., Harmony in Tonal Music I, II, New York 1982. Piston W., Harmony, London 1970.

Ishodi učenja:

1. Poznavati logiku harmonijskog mišljenja

2. Razumjeti harmonijske strukture tonske umjetnine

3. Na osnovi uzajamnosti teorijskog i praktičkog razviti sposobnost praktične primjene stečenog znanja

4. Razumijeti obrasce i procese na kojima se zasniva glazbena improvizacija, te ih je sposoban primijeniti

Legenda

  • P - Predavanja