Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik 2

Opterećenje:
50(P) + 10(S)
Izvođači:

Ana Nemec, pred. (P, S)

Opis predmeta:
stjecanje osnovnih informacija o fonetici njemačkog jezika, uvježbavanje i usvajanje pravilnog izgovora glasova njemačkog jezika (s težištem na glasovima koji nisu prisutni u hrvatskom fonetskom sustavu- ich-Laut, Umlaute) - stjecanje morfološke, sintaktičke i semantičke kompetencije te potrebnog leksika kroz gramatičke vježbe te rad na izvornom njemačkom tekstu-arijama, Liedu, libretima, situacijskom kontekstu; morfosintaktička analiza istih, prijevod - uvježbavanje čitanja s razumijevanjem te interpretativnog čitanja, osvještavanje metrike u pjesmi -stjecanje osnovnih informacija o zemljama njemačkog govornog područja, njihovoj kulturi i povijesnim značajkama; razvoju Kunstlieda od Schuberta do Wolfa te njemačke opere; uvid u razvoj i promjenu jezika od spomenutih razdoblja do danas.
Obavezna literatura:

1. R. Hansen-Kokoruš, J. Matešić, Z. Pečur-Medinger, M. Znika: Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch (Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik). Nakladni zavod Globus, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2005. S. Gehrmann. Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Školska knjiga, Zagreb, 1994. Das Lied - pjesme F. Schuberta, R. Schumanna, J. Brahmsa, R. Straussa, H. Wolfa. Libreto: W. A. Mozart: Die Zauberflöte

Ishodi učenja:

1. posjeduje razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije široj javnosti

2. posjeduje razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju

3. posjeduje razvijenu sposobnost kreativnog mišljenja i rješavanja složenih problema i snalaženja u novonastalim okolnostima

4. u visokom stupnju poznaje treminologiju struke na njemačkom jeziku

5. sposoban je izraziti svoje stavove i mišljenje u pismenom i usmenom obliku na njemačkom jeziku

6. sposoban je koristiti stručnu literaturu na njemačkom jeziku

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar