Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Opterećenje:
60(TJ)
Izvođači:

Igor Čović, prof., v. pred. (TJ)

mr. sc. Snježana Kovač Bulić, pred. (TJ)

Opis predmeta:
1. sat: Uvodno predavanje 2. - 60. sat su vježbe prema rasporedu u dvorani (nastava TZK, fitnes, aerobik ili nogomet) te pješačke ture prema dogovoru

Legenda

  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja