Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tehnike primijenjene glazbe 1

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. art. Zlatko Tanodi (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. - Psihoakustička svojstva zvuka i njegova reprezentacija. - Sinteze zvuka aditivna sinteza (Fourier valni oblici), subtraktivna sinteza (sintetizator, formanti), sinteze modulacijom i distorzijom (AM, RM, FM, Waveshaping). - Sintetizatori zvuka (analogni, digitalni, virtualni). - Sampler (mapiranje i procesiranje zvukovnih uzoraka). - MIDI i osnove sekvencera (razlike s magnetofonom), - Napredno sekvenciranje (editiranje, kvantizacija
Obavezna literatura:

1. Balaban / Ebcioglu M. K. / Laske O., Understanding Music with AI: Perspectives on Music Cognition Chadabe J., Electric Sound - The Past and Promise of Electronic Music Dodge C., Computer Music: Synthesis, Composition and Performance Pierce J., The Science of Musical Sound Roads C., Computer Music Tutorial Scaletti C. / Habel K. J., The Kyma Lenguage for Sound Design Richard Boulanger, The Csound Book Tanodi Z., Osnove elektroničke glazbe (skripta) Časopisi: Computer Music Journal, Electronic Musician, Keyboard

Ishodi učenja:

1. Svladavanje uporabe elektroničkih uređaja pri realizaciji primijenjene glazbe

2. Upoznavanje s tehnologijama korištenim u kreiranju elektroničkog zvuka

3. Usvajanje različitih tehnika sinteze zvuka uporabom analognih i digitalnih uređaja

4. Osposobljavanje studenta za samostalni rad u elektroničkom studiju

Legenda

  • P - Predavanja