Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbeni oblici i stilovi B1

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

doc. art. Danijel Legin (P)

Opis predmeta:
01 Razdoblje glazbenog baroka 02 Barokni instrumentalni kontrapunkt 03 Kontrapunktske tehnike 04 Imitacija 05 Dvoglasne invencije 06 Dvoglasne invencije 07 Troglasne invencije 08 Troglasne invencije 09 Fuge 10 Fuge 11 Fuge 12 Suita 13 Varijacija 14 Passacaglia 15 Koncert 16 Seminarski rad: Analiza fuge iz zbirke J.S.Bach: DWK I i II 17 Motiv - fraza 18 Rečenica - perioda 19 Dvodijelna i trodijelna pjesma 20 Dvodijelna i trodijelna pjesma 21 Složena trodijelna pjesma 22 Složena trodijelna pjesma 23 Sonata 24 Sonata 25 Sonata 26 Rondo 27 Rondo 28 Sonatni rondo 29 Sonatni rondo 30 Ponavljanje i priprema za godišnji ispit
Obavezna literatura:

1. Cipra, Milo (1962): Muzički oblici (homofoni), Zagreb. Lučić, Franjo (1997): Polifona kompozicija, Zagreb.

Ishodi učenja:

1. poznavati osnovna obilježja glazbenih oblika, vrsta i tehnika iz razdoblja baroka i klasicizma

2. prepoznati sluhom pojedine glazbene primjere iz ovih razdoblja

3. analitički pristupiti glazbi ovoga razdoblja

4. samostalno oblikovati kraći pismeni rad

Legenda

  • P - Predavanja