Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Udaraljke B1

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

doc. Božidar Rebić, akad. (P)

Opis predmeta:
1. Klasifikacija udaraljki - 2 predavanja = 2 sata 2. Povijesni razvoj udaraljki - 2 predavanja = 2 sata 3. Udaraljke u ranoj glazbi i baroku - 2 predavanja = 2 sata 4. Udaraljke razdoblja klasike i romantizma - 2 predavanja = 2 sata 5. Udaraljke u glazbi 20. stoljeća 2 predavanja = 2 sata 6. Udaraljkaški solistički repertoar - 2 predavanja = 2 sata 7. Repertoar komorne glazbe s udaraljkama - 2 predavanjqa = 2 sata 8. Razvoj i posebnosti udaraljkaške notacije - 2 predavanja = 2 sata 9. Značajni udaraljkaši solisti i pedagozi - 2 predavanja = 2 sata 10. Udaraljke u različitim glazbenim žanrovima i stilovima - 2 predavanje = 2 sata 11. Osnove tehnike sviranja pojedinih udaraljkaških instrumenata 8 predavanja = 8 sati 12. seminarski radovi na prethodne teme - 2 predavanja u kombinaciji s referatima = 2 sata
Obavezna literatura:

1. James Blades: Percussion Instruments and Their History Jean- Claude Tavernier: A propos de... la percussion

Preporučena literatura:

2. John Beck: Encyclopedia of Percussion, Steven Shick: The Percussionist's Art

Ishodi učenja:

1. Student će naučiti postupke obrade početničkih udaraljkaških sadržaja

2. zahtjeve udaraljkaškog programa na razini osnovne glazbene škole

3. zahtjeve udaraljkaškog programa na razini srednje glazbene škole

4. izvođenje lakših primjera iz literature

5. povijesne aspekte razvoja i klasifikacije udaraljki

Legenda

  • P - Predavanja