Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tehnike primijenjene glazbe 2

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. art. Zlatko Tanodi (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta, a sadrži slijedeće elemente. Označavanje (šifre) akorda u jazz glazbi. Postavljanje akorda - vođenje glasova. Harmonizacija melodijske linije. Reharmonizacija. Harmonijska analiza jazz skladbi (primjeri tiskane literature i audio zapisa)
Obavezna literatura:

1. Balaban / Ebcioglu M. K. / Laske O., Understanding Music with AI: Perspectives on Music Cognition Chadabe J., Electric Sound - The Past and Promise of Electronic Music Dodge C., Computer Music: Synthesis, Composition and Performance Pierce J., The Science of Musical Sound Roads C., Computer Music Tutorial Scaletti C. / Habel K. J., The Kyma Lenguage for Sound Design Richard Boulanger, The Csound Book Tanodi Z., Osnove elektroničke glazbe (skripta) Časopisi: Computer Music Journal, Electronic Musician, Keyboard

Ishodi učenja:

1. Student poznaje i usvaja logiku harmonijskog mišljenja u jazz glazbi

2. razumije harmonijske strukture tonske umjetnine

3. Na osnovi uzajamnosti teorijskog i praktičkog, može praktično primjeniti stečeno znanje

Legenda

  • P - Predavanja