Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbeni oblici i stilovi B2

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

Full Professor Srđan Dedić (P)

Assistant Professor Tomislav Oliver (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje glazbenih oblika, vrsta i tehnika iz razdoblja romantizma (solo-pjesma, simfonijska pjesma, programna glazba, opera, glazbena drama) i 20. stoljeća (glazbene tehnike impresionizma i ekspresionizma; organizirana i slobodna atonalitetnost; dodekafonija; serijalna tehnika; Bartók, Messiaen).
Obavezna literatura:

1. Cipra, Milo (1962): Muzički oblici (homofoni), Zagreb. Gieseler, Walter (1975): Komposition im 20. Jahrhundert, Celle. Kohoutek, Ctirad (1984): Tehnika komponovanja u muzici 20. veka, Beograd. Lučić, Franjo (1997): Polifona kompozicija, Zagreb.

Ishodi učenja:

1. poznavati osnovna obilježja glazbenih oblika, vrsta i tehnika iz razdoblja klasicizma i romantizma te iz 20. stoljeća

2. prepoznati sluhom pojedine glazbene primjere iz ovih razdoblja

3. analitički pristupiti glazbi ovoga razdoblja

4. samostalno oblikovati kraći pismeni rad

Legenda

  • P - Predavanja