Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tambure 1

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

Veljko Valentin Škorvaga, v. pred. (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. Grupe se formiraju na osnovu predznanja koje se ispituje na 1. satu. Praktično muziciranje na tamburama; na svakom od instrumenata radi stjecanja osnova tehnike sviranja. Ugađanje tambura. Sustavno svladavanje tehničkih problema na tamburama A sustava iz tamburaške literature. Upoznavanje s mogućnostima formiranja tamburaških sastava i orkestara. Upoznavanje tamburaške literature. Metodičke upute o učenju tambura i vođenju sastava i orkestara. 1. Osnove tambure i tamburaške glazbe / uvodno predavanje 2. Držanje tambura, postava desne i lijeve ruke, dijelovi tambure, vježbe Etide za bisernicu 1 i Etide za brač 1, V.V.Škorvaga 3. Držanje trzalice i sviranje, vježbe Etide za bisernicu ili brač 1, V.V.Škorvaga 4. Obrada tonova, ritmova, artikulacije i dinamike na bisernici i braču, redom vježbe Etide za bisernicu ili brač 1, V.V.Škorvaga 5. Obrada tonova, ritmova, artikulacije i dinamike na bisernici i braču, redom vježbe Etide za bisernicu ili brač 1, V.V.Škorvaga 6. Obrada tonova, ritmova, artikulacije i dinamike na bisernici i braču, redom vježbe Etide za bisernicu ili brač 1, V.V.Škorvaga 7. Obrada tonova, ritmova, artikulacije i dinamike na bisernici i braču, redom vježbe Etide za bisernicu ili brač 1, V.V.Škorvaga 8. Obrada tonova, ritmova, artikulacije i dinamike na bisernici i braču, redom vježbe Etide za bisernicu ili brač 1, V.V.Škorvaga 9. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu i brač, Etide- V.V.Škorvaga, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 10. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu i brač, Etide- V.V.Škorvaga, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 11. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu i brač, bugariju i berde, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 12. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu i brač, bugariju i berde, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 13. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu i brač, bugariju i berde, Škoa za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 14. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu i brač, bugariju i berde, Škoa za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 15. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 16. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 17. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 18. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 19. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 20. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 21. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I 22. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure-Ž. Bradić/S.Leopold I Od 9 do 22 sata u okviru nastave obrađivat će se ljestvice: na bisernici D, E - dur i mol kroz 1 oktavu 23. - 30. Obrada partitura na razini znanja i vještina stečenih u prethodnim predavanjima. Sve grupe spojene su u orkestar. Metodički postupci i priprema za vođenje tamburaškog sastava i orkestra. Kolokvij-ocjenjuje se individualni napredak i sviranje u sastavu i orkestru. 31.-52. Obrada odabranih etida i skladbi za bisernicu, brač, bugariju, berde, čelović i čelo, Škola za tambure- Ž.Bradić/S.Leopold I Od 31 do 52 sata u okviru nastave obrađivat će se ljestvice: na bisernici G, A, C - dur i mol kroz 1 oktavu na braču C, D, F - dur i mol kroz 1 oktavu 53.-60. Obrada partitura na razini znanja i vještina stečenih u prethodnim predavanjima. Sve grupe spojene su u orkestar. Metodički postupci i priprema za vođenje tamburaškog sastava i orkestra. Vježbanje vođenja tamburaškog orkestra. Svaki student priprema skladbu koju će uvježbati i dirigirati. Ispit-ocjenjuje se individualni napredak i sviranje u sastavu i orkestru, te poznavanje instrumentarija i literature.
Obavezna literatura:

1. Ž. Bradić/S. Leopold: Škola za tambure V. V. Škorvaga: Etide za bisernicu V. V. Škorvaga: Etide za brač 1 Originalne partiture za tamburaški orkestar primjerene težine Obrađene skladbe (transkripcije) za tamburaški orkestar primjerene težine

Legenda

  • P - Predavanja