Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbena arhivistika

Šifra:
103746
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
5(GL) + 21(P) + 4(S)
Izvođači:

prof. dr. sc. Vjera Katalinić (GL, P, S)

Opis predmeta:
1. tjedan: (2 sata predavanja): Uvodno predavanje: Glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj 2. tjedan: (2 sata predavanja): Vrste glazbeno-arhivskih izvora i RISM (serije A/I, A/II, B, L) 3. tjedan: (2 sata predavanja): RISM i hrvatski glazbeni izvori 4. tjedan: (1 sat predavanja, 1 sat vježbi): općenito mrežni izvori, IAML, IASA, ICA, KVK, Digitalni arhiv mrežnih publikacija, HDA, glazbeni arhivi i baze podataka na internetu s posebnim osvrtom na RISM (pretraživanje RISM-a po tekstovnom upitu) 5. tjedan: (1 sat predavanja, 1 sat vježbi): obrada rukopisnih i tiskanih nota - sličnosti i razlike, standardi RISM, UNIMARC, MARC21, elementi kataložnog zapisa 6. tjedan: (1 sat predavanja, 1 sat vježbi): kodiranje nota u Plaine & Easy kodu 7. tjedan: (1 sat predavanja, 1 sat vježbi): izrada kompletnog kataložnog zapisa (tekst i kodirani incipit) 8. tjedan: (1 sat predavanja, 1 sat vježbi): pretraživanje RISM-ove baze podataka (po tekstovnom upitu i po Plaine & Easy kodu) 9. tjedan: (2 sata predavanja): Glazbeni izvori i njihova obradba (1): note (na primjeru muzikalija u Hrvatskom glazbenom zavodu) 10. tjedan: (2 sata predavanja): Glazbeni izvori i njihova obradba (2): primarna arhivska rukopisna građa (na primjeru arhivske ostavštine Ladislava Šabana) 11. tjedan: (2 sata predavanja): Glazbeni izvori i njihova obradba (3): korespondencija (na primjeru pisama Franje Ks. Kuhača) 12. tjedan: (2 sata predavanja): Glazbeni izvori i njihova obradba (4): Acta theatralia (na primjeru raznovrsnog teatrološkog materijala, scenografija, kostimografije i sl.) 13. tjedan: (2 sata predavanja): Glazbeni izvori i njihova obradba (5): specifičnosti crkvene glazbe (na odabranim primjerima iz Metropolitane) 14. tjedan: (2 sata seminara): izlaganje seminarskih radova i rasprava 15. tjedan: (2 sata seminara): izlaganje seminarskih radova i rasprava
Obavezna literatura:

1. Juričić, Vedrana (1997): Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. Katalinić, Vjera (1989): Pregled izvora o glazbenoj kulturi baroknog razdoblja na tlu SR Hrvatske, u: Stipčević, E. (ur.): Glazbeni barok u Hrvatskoj, Osor: Osorske glazbene večeri, 20-47. Pleše, Slavica (2000): Pravila društava 1845.-1945.: Tematski vodič, Zagreb: Hrvatski državni arhiv. Stulli, Bernard (1997): Arhivistika i arhivska služba: Studije i prilozi, Zagreb: Hrvatski državni arhiv. Tadić, Katica: Rad u knjižnici, poglavlje Stručna obrada knjižnične građe http://www.ffzg.hr/infoz/biblio/nastava/dz/text/pog4.htm Tuksar, Stanislav (1993): Glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj, Arti musices, 24/1, 3-26.

Preporučena literatura:

2. http://www.iaml.info/ Centar za online baze podataka - Priručnik za pretraživanje http://www.online-baze.hr/prirucnik; RISM: http://www.rism.info/en/home.html; The simplified Plaine and easy code system for notating music: A proposal for international adoption. // Fontes artis musicae, 12(2-3) 156-160.; Katalozi i baze odabranih zbirki.

Ishodi učenja:

1. Polaznicima bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti sljedeće kompetencije: - poznavati sustav čuvanja glazbenih materijala (nota, knjiga, glazbala, nosača zvuka, sekundarne dokumentacije)

2. poznavati odgovarajuće nacionalne projekte

3. samostalno planirati arhivsko istraživanje i provesti ga

4. samostalno obraditi, analizirati i interpretirati prikupljenu građu

5. samostalno načiniti dokumentacijski izvještaj o provedenom istraživanju

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • GL - Ostale gl. vježbe