Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pedagoška praksa nastave instrumenta 1

Šifra:
103872
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(GL) + 30(S)
Izvođači:

doc. art. Davorin Brozić (GL, S)

red. prof. art. Žarko Perišić, akad. (GL, S)

red. prof. art. Branko Mihanović, akad. (GL, S)

red. prof. mr. art. Marina Novak (GL, S)

doc. art. Mario Šincek, akad. (GL, S)

izv. prof. mr. art. Marin Zokić (GL, S)

doc. Tomislav Žužak, akad. (GL, S)

red. prof. art. Dario Teskera, akad. (GL, S)

red. prof. art. Bánk Harkay, akad. (GL, S)

izv. prof. mr. art. Ivan Novinc (GL)

doc. Božidar Rebić, akad. (S)

Opis predmeta:
Praktično uvesti studente u nastavni rad i osposobiti ih za rješavanje praktičnih nastavnih pitanja: od obrade novih nastavnih sadržaja, preko postupaka vježbanja i ponavljanja, do ocjenjivanja i vrednovanja. Uvjet za upisa predmeta : Položen ispit iz Metodike nastave instrumenta Završetkom Pedagoškog modula student je sposoban: -podučavati sviranje instrumenta u osnovnoškolskim i srednjoškolskim glazbenim programima. -sposoban je na adekvatan način prezentirati glazbene sadržaje u nastavi Završetkom ovog predmeta student je: -sposoban samostalno izvoditi individualnu nastavu instrumenta -praktično primjenjuje i povezuje sadržaja teorije glazbe, glazbene pedagogije i podučavanja glavnog predmeta -sposoban je izvoditi nastavu s različitim starosnim skupinama primjenjujući načela metodike individualne nastave -sposoban je tumačiti interpretaciju i izvođačku praksa iz didaktičke perspektive* Nastava Pedagoške prakse sastoji se od 40 sati hospitacija nastave flaute u glazbenim školama i 20 sati konzultacija s profesorom. -Praktičan rad u osnovnoj i/ili srednjoj glazbenoj školi: hospitiranje, održavanje individualnih satova pod vodstvom mentora-predmetnog nastavnika, održavanje javnih satova uz prisustvovanje kolega-studenata, mentora i nastavnika metodike instrumenata. Izrada pisanih priprema i izvještaja o hospitiranju.

Legenda

  • S - Seminar
  • GL - Ostale gl. vježbe