Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kreativni laboratorij

Šifra:
139956
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
4(v) + 14(P) + 17(S)
Izvođači:

red. prof. art. Krešimir Seletković (v, P, S)

Opis predmeta:
Zajedničkim sudjelovanjem u kritičkoj analizi i kreativnoj sintezi sa studentima s drugih sastavnica, studenti koji upišu ovaj kolegij steći će iskustvo suočavanja s različitim svjetonazorima i metodama rješavanja problema, što je važno za savladavanje zahtjevnih projektnih zadataka u suvremeno poslovnom okruženu a koji uključuju visoku razinu kreativnosti i inovativnosti. Modeli razvoja participacije u kolegiju vježba su za primjenu različitih znanja u kreativnoj profesionalnoj praksi. Voditelji kolegija, predavači i mentori u razvoju projekta su s različitih sastavnica, a to u svrhu poticanja i zauzimanja različitih perspektiva u sagledavanju problema te kreativnom shvaćanju mogućnosti stvaranja vrijednosti u realizaciji konkretnog projekta. 1. Uvod u kolegij - kreativnost, suradnja i razvoj ideja te projekta (2 sata predavanja) 2. Iskustvo, percepcija, varijable i umjetnosti (2 sata predavanja) 3. Materijalna i simbolička kultura (2 sata predavanja) (FV) - predavanje upoznaje studente s korelacijom materijalne i simboličke kulture, kroz konkretne promjere i analizu su-djelovanja obje komponente u mijenama civilizacije te upućuje na moment inovativnosti kao ključan u razvoju svijesti 4. Tehnologija i spoznaja (2 sata predavanja) 5. Kompozicija kao kreativni alat (2 sata predavanja) 6. Fizikalni pristup problemu (2 sata predavanja) 7. Organizacijska inertnost i razvoj projekta kroz sve faze njegova životnog ciklusa (2 sata predavanja) - studenti će spoznati ključne razloge zbog kojih danas neke od najmoćnijih poslovnih organizacija nestaju s tržišta; prepoznati će se ključni trendovi suvremen ekonomije i razlozi zašto danas organizacije opstaju kroz agilno upravljanje životnim ciklusom projekata od ideje pa do realizacije i evaluacije projektnih rezultata. 8. Stvaranje projektnog zadatka i metodologija (2 sata predavanja) 9. Ključne tehnike pojedinačnog i skupnog donošenja odluka (2 sata predavanja) 10. Rad u timovima (15 sati vježbi i seminara) Finalna prezentacija projekata i predaja projektne dokumentacije (2 sata predavanja)
Obavezna literatura:

1. Kahneman, D. (2011): Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux. Henry, C., de Bruin, A. (ur..) (2011): Entrepreneurship and the Creative Economy - Process, Practice and Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Pink, D. (2006): A Whole New Mind: Why Rigt-Brainers Will Rule the World, New York: Riverhead Trade. Lehrer, J. (2012): Imagine: How Creativity Works, New York: Houghton Mifflin. Seelig, T. (2011): inGenius: A Crash Course on Creativity, New York: Harper Collins.

Preporučena literatura:

2. Johnson, S. (2010): Where Good Ideas Come From, New York: Riverhead Trade. Sternberg, R. J. (ur.) (1999): Handbook of Creativity, Cambridge: Cambridge University Press. Henry, C. (ur.) (2008): Entrepreneurship in the Creative Industries: An International Perspective, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Stone, B. (2014):Things a Little Bird Told Me: Confessions of the Creative Mind, New York: Grand Central Publishing.

Ishodi učenja:

1. Nakon sudjelovanja u izvedbi ovog predmeta i položenog ispita student će biti sposoban: 1. aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini

2. prikupljati i kritički analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu

3. provoditi umijeće dijaloga i unaprijediti komunikacijske vještine

4. aktivno sudjelovati u transformaciji iz grupe u tim

5. izgraditi kulturu povjerenja u tuđu ekspertizu

6. pokazati inicijativu i voditi heterogene timove

7. provoditi kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta

8. ući u rizik novih kreativnih ideja i potaknuti proces promjena

9. konceptualizirati tehnologiju potrebnu za produkciju i realizaciju projekata; analizirati okruženje, uočiti problem, kreativno postaviti zadatak i mogućnosti i komunicirati projekt s ključnim dionicima i zainteresiranom javnošću

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • v - Vježbe