Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika nastave tambure s pedagoškom praksom

Opterećenje:
30(M) + 30(P)
Izvođači:

Veljko Valentin Škorvaga, v. pred. (M, P)

Opis predmeta:
1. Uvodni sat- sadržaj predmeta, što će se raditi, zahtjevi tijekom godine, na ispitu, način ocjenjivanja itd. 2. Pedagogija, didaktika, metodika, nastava, što su kompetencije dobrog nastavnika? 3. Povijesni razvoj instrumenta -od samice do raznih sustava XIX st. 4. Povijesni razvoj instrumenta, XX i XXI.st. (kvartni Srijemski A i G) 5. Kako napraviti tambure, kako ugoditi, promijeniti žice i popraviti tambure 6. O glazbeniku- građa tijela, držanje desne i lijeve ruke, trzanje 7. Tjelesne predispozicije za sviranje, ostali tjelesni mehanizmi 8. Kako izbjeći i kako liječiti povrede 9. Kolokvij Ispituje se znanje od 2. do 8. sata 10. Obrazovni ishodi i obrazovni ciljevi, što je to definiranje ishoda učenja što je nužno, važno ili vrijedno znati, umjeti 11. Osnove rada: pedagoška dokumentacija, planiranje, oprema, organizacija učionice, literatura, planovi i programi rada u glazbenim školama, zakonodavstvo 12. Osnove rada: organizacija sata, analiza, komunikacija, motivacija,odnos, praktični predmeti -teorijski predmeti 13. Osnove rada: s početnicima, naprednima, s nadarenima 14. Metodika rada : u individualnoj nastavi, kombiniranoj nastavi, grupnoj nastavi, s manjom djecom, sa odraslima, s djecom s teškoćama , komorna glazba, ansambli 15. Kolokvij -Ispituje se znanje od 10. do 14. sata + 1. seminarski rad 16. Prvi sati: postava, držanje instrumenta, položaj ruku na tijelu i vratu instrumenta 17. Vježbanje 18. Praktična primjena Plana i programa nastave tambura u osnovnoj glazbenoj školi 19. Praktična primjena Plana i programa nastave tambura u pripremnim razredima i srednjoj glazbenoj školi 20. Rad s tamburaškim komornim sastavom i orkestrom u OGŠ i SGŠ 21. Javni nastupi, natjecanja 22. Izvođačka praksa kroz pedagoški aspekt: ukrasi, artikulacija, kadence, improvizacija 23. Kolokvij Ispituje se znanje od 16. do 22. sata + 2. seminarski rad 24. Tehnike sviranja tambura 25. Literatura -što je alat za obrazovni ishod ? 26. Primjerena literatura za pojedinu razinu - povijesne i moderne škole 27. Što je to zapadno hrvatska, slavonska ili srijemska škola sviranja -estetika tona 28. Kako dalje usavršavati svoja znanja, 29. Kako utjecati na uvjete rada (prostor, oprema), popularizaciju sviranja tambura, stručno usavršavanje, te kako postati cijenjeni stručnjak (učitelj/nastavnik) 30. Kolokvij - ispituje se znanje od 24. do 29. sata + 3. seminarski rad 31. - 38. Održavanje sata individualne nastave (kolegi) na MA 39. - 52. Održavanje sata individualne nastave učeniku u OGŠ 53. - 56. Probe TO HRT - praćenje i analiza 57. - 60. Probe orkestra Lado - praćenje i analiza
Obavezna literatura:

1. Z. Ćosić: Tambura samica J. Andrić: Članci o tamburama J. Njikoš: Tambure S. Vukosavljev: Tambure u Vojvodini S. Leopold: Tambura u Hrvata M. Ferić: Tamburaški brevijar

Preporučena literatura:

2. Članci o tamburama raznih autora, Tambura u Gradišću-Austrija i Mađarska, Tambura u USA i Kanadi

Ishodi učenja:

1. Sposoban samostalno izvoditi individualnu nastavu tambure

2. praktično primjenjuje i povezuje sadržaja teorije glazbe, glazbene pedagogije i podučavanja glavnog predmeta

3. poznaje fiziološke osnove sviranja tambure

4. sposoban je izvoditi nastavu tambure s različitim starosnim skupinama primjenjujući načela metodike individualne nastave

5. poznaje literaturu različitih epoha za početnike i napredne iz didaktičkog rakursa

6. sposoban je tumačiti interpretaciju i izvođačku praksa iz didaktičke perspektive

7. upoznat je sa didaktičko-metodičkom stručnom literatura, povijesnim i modernim školama za tambure

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe