Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srodni instrumenti - flauta 1

Šifra:
194598
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

prof. mr. art. Marina Novak (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta Srodni instrumenti 1 je oposobiti studenta da upotrijebi flauti srodne instrumente u orkestru, komornim skupinama ili u solističkoj literaturi pisanoj za te instrumente (piccolo, alt flauta, blokflaute), uči transponirati, upoznaje se s važnijim odlomcima orkestarske literature za te instrumente. Upoznaje se s načinom sviranja i karakteristikama bas flaute i barokne (traverso) flaute te narodnih instrumenata.
Obavezna literatura:

Vladimir Kondres: 15 vježbi za piccolo

Jean-Louis Beaumadier (1983): Exercices pour la flute piccolo

Patricia Morris (1998): The Piccolo Study Book

Trevor Wye i PatriciaMorris: (1988): A Piccolo Practice Book

Trevor Wye i PatriciaMorris: (1998): The Alto Flute Practice Book

Hans-Marin Linde (1963): Sopran Blockflötenschule fur Fortgeschrittene

Alan Davis: Treble Recorder Technique

Laszlo Czidra: Baroque studies

Preporučena literatura:

Hotterterre le Romain:: L'Art de preluder sur la flute traversiere, flute a bec ...

Janice Dockendorff Boland (1998): Method for the One-Keyed Flute

Ishodi učenja:

1. poznavanje značajki te povijesnog razvoja instrumenata iz porodice flauta

2. razvijanje vještine sviranja piccola u tolikoj mjeri da je ton intonativno stabilan, kvalitetan i izjednačen u cijelom tonskom opsegu

3. poznavanje i interpretacija temeljne orkestarske literaturu za piccolo, s težištem na stilski korektnoj interpretaciji, svijesti o ulozi i interakciji s drugim instrumentima

4. poznavati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst odabranih glazbenih djela s težištem na prepoznavanju i razlikovanju stilova baroka, klasicizma, romantizma i suvremenog glazbenog izričaja

5. savladati osnovne vještine sviranja alt flaute, transpoziciju, te intonativne i tonske značajke pojedinih tonskih registara

6. interpretirati najznačajnija orkestarska sola za alt flautu i bas flautu

7. identificirati značajke građe i načina sviranja bas flaute i barokne (traverso) flaute

8. razviti vještinu sviranja blokflauta (sopranino, sopran, alt, tenor i bas): savladati osnovne tehnike sviranja, bazične zahvate u cijelom rasponu instrumenta, osnovne artikulacije, korekciju intonacije, osnovne zahvate za ukrase, transpozicije, čitanje notnog zapisa u e-ključu

9. poznavati jednostavniju literaturu za blokflaute, razviti vještinu sviranja u ansamblu s naglaskom na interakciji te korekciji intonacije

10. kategorizirati karakteristične folklorne instrumente tipa flaute i upoznati tehniku njihovog sviranja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
111 Flauta integrirani prijediplomski i diplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje