Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srodni instrumenti - flauta 2

Šifra:
194606
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Marina Novak (P)

Opis predmeta:
Daljnje usavršavanje sviranja flauti srodnih instrumenata u orkestru, komornim skupinama ili u solističkoj literaturi pisanoj za te instrumente(piccolo, alt flauta, bas flauta, blokflaute), sa težištem na solistočoj literaturi pisanoj za ta glazbala., Uvjet za upis predmeta je položen ispit iz predmeta Srodni instrumenti - flauta 1 Ishodi učenja na razini predmeta su: -visoko razvijena vještina sviranja piccola -Poznavati i interpretirati složeniju orkestarsku literaturu za piccolo, s težištem na stilski korektnoj interpretaciji, svijesti o ulozi i interakciji s drugim instrumentima -Prepoznati povijesni , socijalni i glazbeni kontekst odabranih glazbenih djela s težištem na prepoznavanju i razlikovanju stilova baroka, klasicizma, romantizma i suvremenog glazbenog izričaja -unapređene vještine sviranja alt flaute i blokflauta Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. Tijekom godine student mora javno izvesti minimalno 6 solističkih skladbi za srodni instrument.

Legenda

  • P - Predavanje