Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove vokalne tehnike A

Šifra:
198778
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. art. Jasenka Ostojić, akad. (P)

red. prof. mr. art. Martina Zadro (P)

red. prof. art. Tomislav Fačini, akad. (P)

Opis predmeta:
Uvod u anatomiju respiratornih i fonatornih organa. Endokrini utjecaj na glas. Vrste disanja. Dijafragma. Appoggio. Larinks. Glasnice. Rezonancija, rezonantni prostor. Registri. Povijest pjevanja. Kastrati. Bel canto. Falset. Tehnički elementi u izobrazbi pjevača. Messa di voce. Legato. Piano. Koloratura. Vibrato i tremolo. Zapjev. Podjela glasova. Vrste vokalnih ansambala i njihove karakteristike, opsezi glasova, literatura. Analiza pedagoškog sustava i ciljeva skupnog muziciranja. Analiza vokalnih vježbi. Postava glasa. Upjevavanje ansambla. Proces rada s vokalnim ansamblima od audicije do javne izvedbe.
Obavezna literatura:

Gerhard Schmidt: Garden: Wege der Stimmbildung

null: Vokalize

Ishodi učenja:

1. Poznavati povijesni razvoj pjevanja

2. Poznavati osnove anatomije respiratornih i fonatornih organa

3. Identificirati pojedine tehničkie elemente u izobrazbi pjevača

4. Poznavati vrste vokalnih ansambala, njihove karakteristike, opsege i program

5. Kategorizirati vrste glasa prema njihovim karakteristikama

6. Poznavati i interpretirati sve vrste vokalnih vježbi

7. Razviti vještinu samostalne izrade vokaliza

8. Razviti vještinu upjevavanja ansambla

9. Steći uvid u proces rada sa svim vrstama vokalnih ansambala od audicije do izvedbe

Legenda

  • P - Predavanje