Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Aspekti suvremene glazbe A2

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. art. Berislav Šipuš (P)

Opis predmeta:
Stjecanje znanja i kompetencija za analizu i analitičko proučavanje, slušanje i vođenje diskusije o skladbama, partiturama i tehnikama skladanja u 20. odnosno 21. stoljeću. Teorijsko-analitička obrada najvažnijih pojava glazbe 20. i 21. stoljeća - impresionizam, ekspresionizam, slobodna atonalitetnost, dodekafonija, folklorizam, serijalnost, strukturalizam, aleatorika, grafička notacija, konkretna i elektronička glazba i dr. Težište predmeta je na analizi odabranih djela ovog razdoblja, čime se nakon studija Harmonije, Polifonije i Glazbenih oblika i stilova, želi dobiti zaokružen uvid u razvoj glazbenog mišljenja od srednjeg vijeka do danas. U zadnjem semestru navedenog kolegija posebno će se obrađivati izabrane skladbe određenih hrvatskih autora koji su bili ključni za stvaranje visoko kvalitetne i originalne suvremene glazbene scene u Hrvatskoj od početka 20. stoljeća. 1. SEMESTAR: 1. IANNIS XENAKIS-ARHITEKTURA I GEOMETRIJSKI OBLICI KAO MOGUĆA ISHODIŠTA ILI STANIŠTA NOVIH GLAZBENIH SVIJETOVA / ZAKONI FIZIKE U GLAZBI-PLIN SE ŠIRI, ZAŠTO NE I GLAZBA? / ELEKTRONIKA KAO RAVNPORAVNI PARTNER U PROCESU SKLADANJA I REALIZACIJE GLAZBE / GLAZBA NA RUBU MOGUĆEG I IZVODLJIVOG 2. ANALIZE : METASTASEIS ZA ORKESTAR / PITHOPRAKTA ZA ORKESTAR/ JONCHAIES ZA ORKESTAR / HERMA ILI EVRYALI ZA KLAVIR SOLO/ TETRAS ZA GUDAČKI KVARTET/ PERSEPHASSA ILI PLEIADES ZA UDARALJKAŠE / JALONS ZA ANSAMBL ILI AKANTHOS ZA SOPRAN I ANSAMBL/ 3. LUIGI NONO I MAURICIO KAGEL-POLITIČKA OSVIJEŠTENOST U NOVOJ GLAZBI DRUGE POLOVICE 20.ST. / TOTALNA ORGANIZACIJA ALLA ITALIANA/ GLAZBENI TEATAR KAGELA-GLAZBA NIJE SAMO DUHOVNA NEGO I DUHOVITA / ANALIZE : NONO - IL CANTO SOSPESO ZA SOLE, ZBOR I ORKESTAR / LA LONTANANZA UTOPICA NOSTALGICA FUTURA ZA SOLO VIOLINU, 8 MAGNETOFONSKIH VRPCI I 8 DO 10 NOTNIH STALAKA/ ANALIZE : KAGEL-KONTRADANSE ZA 7 NEPLESAČA I KOMORNI ANSAMBL / MATCH ZA DVA VIOLONČELISTA I UDARALJKAŠA 4. PIERRE SCHAEFFER-KONKRETNA GLAZBA / STVARANJE NOVOG ABECEDARIJA SKLADANJA / AKADEMIZAM-TEHNOLOGIJA-SKLADANJE ; TREBA LI I DALJE UČITI SKLADATI?/ MAGNETOFON, SNIMANJE I OBRADA ZVUKOVA ANALIZE 5. GLAZBA U NOVOM SVIJETU-SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE ; OD USPOSTAVE GLAZBENIH INSTITUCIJA DO KOMERCIJALNE GLAZBENE INDUSTRIJE / UVOZ EUROPSKE GLAZBENE KULTURE-PRVI AMERIČKI SKLADATELJI-EPIGONSTVO EUROPSKOG 19. STOLJEĆA / POČETAK NOVE GLAZBE U SAD : CHARLES IVES 6. GLAZBA U NOVOM SVIJETU : EDGAR VARESE ; ZVUK KAO GOSPODAR GLAZBE-OD ŠUMA DO ZAGLUŠNE BUKE / JOHN CAGE-NEDETERMINIZAM KAO REAKCIJA NA EUROPSKI STRUKTURALIZAM / SLUČAJ KAO SKLADATELJ / I CHING-OD KNJIGE PROMJENA DO GLAZBE PROMJENA / PREPARIRANI KLAVIR / POKRET KAO DIO GLAZBE / TIŠINA-SAVRŠENI ZVUK ILI SAVRŠENA GLAZBA?/ BEAT GENERATION I ZEN BUDIZAM : DUHOVNE STRUJE BITNE ZA AMERIČKU NOVU GLAZBU/ 7. GLAZBA U NOVOM SVIJETU : CAGE I NJEGOV KRUG : MORTON FELDMAN / EARLE BROWN / CHRISTIAN WOLFF / ODLAZAK U KOMUNE LA MONTE YOUNG / TERRY RILEY / CONLON NANCARROW / IMPROVIZACIJA-HAPPENING- PERFORMANCE JEDNOSTAVNOST GLAZBENOG JEZIKA UMJESTO METODA I STRUKTURA POMAKNUTI U FAZI I MINIMALISTI / NOĆ U OPERI : STEVE REICH / PHILIP GLASS / JOHN ADAMS 8. GLAZBA U NOVOM SVIJETU : JAZZ KOJI TO VIŠE NIJE : JOHN COLTRANE VS. KARLHEINZ STOCKHAUSEN ; SLIČNOSTI I RAZLIKE KOLEKTIVNA IMPROVIZACIJA I TRANS / POP KULTURA I OZBILJAN PRISTUP SUN RA / FRANK ZAPPA / ART ENSEMBLE OF CHICAGO / ANTHONY BRAXTON........ FUSION I NJEGOVA DJECA : MILES DAVIS / JOHN MCLAUGHLIN / CHICK COREA / HERBIE HANCOCK SAM U KUĆI : KEITH JARRET 9. BACK TO EUROPE : SIMFO I PROG ROCK-ELP, YES, KING CRIMSON, PINK FLOYD, MESHUGGAH............. REPETITIVE AND IMPROVISED MUSIC MADE IN EU : MICHAEL NYMAN / MIKE OLDFIELD / JAN GARBAREK / FRED FRITH / NILS PETER MOLVAER 10. THIS IS NOT AN ENTERTAINEMENT CONCERT-ELEKTRONIČKA GLAZBA ZA MASE : TANGERINE DREAM I DALJE................ KRAUTROCK 11. POSTMODERNIZAM I HIP-HOP 12. TZV. OZBILJNA GLAZBA PRED KRAJ 20. ST.-DRUGA GENERACIJA UČENIKA OLIVIER MESSIAENA-DRUGA NOVA SITUACIJA : SPEKTRALNA GLAZBA GERARD GRISEY/ TRISTAN MURAIL / MICHAEL LEVINAS /HUGUES DUFOURT 13. NOVA KOMPLEKSNOST BRIAN FERNEYHOUGH / JAMES DILLON / MARK ANDRE 14. VELIKO POSPREMANJE NA PRIJELAZU U 21. STOLJEĆE : REZULTAT = NOVA VELIKA SINTEZA 15. HELMUT LACHENMANN JONATHAN HARVEY WOLFGANG RIHM HEINER GOEBBELS KAIJA SAARIAHO GEORGE BENJAMIN THOMAS ADES 2. SEMESTAR: 1. DALEKI POČETAK MODERNIZMA I POJAVA NOVOG U POVIJESTI HRVATSKE GLAZBE : JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI ANALIZA : PRVI GUDAČKI KVARTET / BALKANOFONIJA / KAOS 2. NAKON 1945. - UČITI, SHVATITI, PRIHVATITI, PRIMIJENITI : MILO CIPRA ANALIZA : ČETVRTI I PETI GUDAČKI KVARTET / AUBADE ZA PUHAČKI KVINTET/ MEDITATION SUL RE ZA VIOLINU I KLAVIR / SUNČEV PUT ZA ORKESTAR NATKO DEVČIĆ ANALIZA : CONCERTINO ZA VIOLINU I KOMORNI ANSAMBL / FIBULA ZA DVA ORKESTRA / GUDAČKI KVARTET / LIRSKA SCENA ZA BARITON, ROG I GUDAČKI KVARTET BRANIMIR SAKAČ ANALIZA : MATRIX SIMPHONY ZA ORKESTAR / TURM -MUSIK ZA ORKESTAR/ BARASOU ZA VOKALNOG SOLISTU I ANSAMBL 3. KELEMEN ANALIZA : KONSTELACIJE ZA KOMORNI ORKESTAR / COMPOSE ZA DVA KLAVIRA I ORKESTAR / MAGEIA ZA ORKESTAR / MIRABILIA ZA KLAVIR, RING MODULATOR I DVA ORKESTRA / VARIA MELODIA ZA GUDAČKI KVARTET / NONET / INTERPLAY ZA OBOU, OBOU DAMORE, ENGLESKI ROG I KOMORNI ORKESTAR 4. IVO MALEC ANALIZA : SIGMA ZA ORKESTAR / EXEMPLA ZA ORKESTAR / CANTATE POUR ELLE /ATTACCA ZA UDARALJKAŠA I MAGNETOFONSKU VRPCU 5. ŠULEKOVA OSTAVŠTINA : STANKO HORVAT ANALIZA : SONNANT ZA KLAVIR / MANUAL ZA KLAVIR / KOLO BOLA ZA MJEŠOVITI ZBOR / QUARTETTO ZA GUDAČKI KVARTET / JAMA ZA BAS SOLO, ZBOR I ORKESTAR / TACHES ZA KLAVIR I ORKESTAR / DITHYRAMBOS ZA ORKESTAR / LJETNI DIPTIH ZA VIOLONČELO I KOMORNI ANSAMBL 6. ŠULEKOVA OSTAVŠTINA : KREŠIMIR ŠIPUŠ ANALIZA : NONETTO PER OPERA CENTUNO ZA KLAVIR I 8 INSTRUMENATA/ PREOBRAŽENJA ZA BARITON I ORKESTAR / GUDAČKI KVARTET REQUIEM MINOR 7. ŠULEKOVA OSTAVŠTINA : IGOR KULJERIĆ ANALIZA : QUAM PULCHRA EST ZA MJEŠOVITI ZBOR, KLAVIJATURE I UDARALJKE / MOMENTI ZA VLADU ZA KLAVIR / LES ECHOS 1 ZA KOMORNI ANSAMBL / SONG ZA GUDAČKI KVARTET / HRVATSKI GLAGOLJAŠKI REKVIJEM, ZA SOLE, ZBOR I ORKESTAR 8. ŠULEKOVA OSTAVŠTINA : DUBRAVKO DETONI ANALIZA : LIKOVI I PLOHE ZA ORKESTAR / WONDERFUL MONSTER OF TIME ZA ORKESTAR / 44 PER 4 IN 4 ZA KVARTET SAKSOFONA / DOLCE FURIOSO ZA KOMORNI ANSAMBL / ZOVU ME TRYOR ZA KLAVIRSKI TRIO 9. ŠULEKOVA OSTAVŠTINA DAVORIN KEMPF ANALIZA : SPECTRUM ZA VELIKI ORKESTAR I ELEKTRONIKU / CONTRAPUNTUS 1 ZA GUDAČKI KVARTET / ARTI MUTATE ZA KLAVIR / REMINISCENCIJE ZA PUHAČKI TRIO 10. STRUKTURALIZAM , ORGANIZACIJA, DOSLJEDNOST............. RUBEN RADICA ANALIZA : LIRSKE VARIJACIJE ZA GUDAČE / DVA KOMADA ZA KLAVIR / PER SE 2 ZA PUHAČKI ANSAMBL I MAGNETOFONSKU VRPCU / EXTENSIO ZA ORKESTAR I KLAVIR / POEME CREPUSCULAIRE ZA GUDAČKI KVARTET / BOŽANSKI OTVORI SRCA ZA ORKESTAR BOGDAN GAGIĆ ANALIZA : LETE DE NUIT ZA MEZZOSOPRAN I KOMORNI ANSAMBL / SONATA ZA VIOLONČELO I KLAVIR / KONCERT ZA KLAVIR I KOMORNI ANSAMBL 11. PJESNIK STVOROVA ANĐELKO KLOBUČAR ANALIZA : SONATA ZA VIOLINU I KLAVIR/ PJESMA STVOROVA ZA ORGULJE / MUZIKA ZA ORGULJE I ORKESTAR / 5. GUDAČKI KVARTET / IZBOR IZ FILMSKE GLAZBE................ 12. OZBILJNO NEOZBILJAN SILVIO FORETIĆ ANALIZA : SONATE NOSTALGIQUE ZA KLAVIR / SEMI-MONO-OPERA ZA JEDNOG PJEVAČA I MAGNETOFONSKU VRPCU / MELUSINE, TONSKA SLIKA ZA PJEVAJUĆEG DIRIGENTA I KOMORNI ANSAMBL / VALSE MACABRE, KANTATA ZA PJEVAČA I SALONSKI ORKESTAR/ KONCERT ZA ORGULJE I ORKESTAR 13. POSEBAN I USAMLJEN MARKO RUŽDJAK ANALIZA : KLASIČNI VRT ZA GUDAČKI KVARTET / LA FRONTERA ZA GLAS I ANSAMBL / POPUT ZA MEZZOSOPRAN I ANSAMBL / ESEJ ZA VIOLONČELO I ORKESTAR / TENTATIO ZA BAS KLARINET I ORKESTAR /PISTE ZA ORKESTAR / BEN MISURATO ZA PUHAČKI KVINTET / MUSETTE ZA PUHAČKI TRIO / SPIRITUAL ZA KVARTET KLARINETA / KOMOS ZA 6 UDARALJKAŠA 14. KLASA HORVAT : POČETAK FRANO PARAĆ ANALIZA : SARABANDA ZA ORKESTAR / SIMFONIJA ZA ORKESTAR / MUZIKA ZA GUDAČE / THEMES ZA KLAVIR / OBOE SOMMERSO ZA MEZZOSOPRAN, OBOU I KOMORNI ANSAMBL / ED E SUBITO SERA ZA TRI GRUPE PJEVAČA I ORKESTAR / COLLEGIUM VOCALE ZA 6 PJEVAČA A CAPPELLA / KONCERT ZA VIOLONČELO I ORKESTAR 15. NAKON 1985 : 40 GODINA POSLIJE - SINTEZE
Obavezna literatura:

1. Boulez P., Penser la musique aujourd hui, Éditions Gonthier, Lausanne, 1964. Boulez P., Relevés d apprenti, Éditions du Seuil, Paris, 1966. Hindemith P., Unterweisung im Tonsatz /Teil I, Theoretischer Teil, 1937, Teil II, Zweistimmiger Satz, 1939. Leibowitz R., Introduction a la musique de douze sons, L arche, Paris, 1949. Messiaen O., Technique de mon langage musical, Leduc, Paris, 1944. Kohoutek C., Novodobé skladebné sméry v hudbé, Statni vydavatelstvi, Praha, 1965. Adorno T., Filozofija nove muzike, Beograd, 1968. Stravinski I.: Craft R., Memoari i razgovori, Zora, Zagreb, 1972

Preporučena literatura:

2. Griffiths, P., Modern Music and After, Oxford University Press, 3rd Edition, 2011. Persichetti, V., Twentieth-Century Harmony: Creative Aspects and Practice, W. W. Norton & Company; 4th Revised ed. edition, 1961. Gieseler, W., Harmonik in der Musik des 20. Jahrhunderts: Tendenzen, Modelle, Moeck Verlag, 1996. Dallin, L. Techniques of Twentieth Century Composition, 2nd Edition, Wm. C. Brown Company Publishers; 2nd edition, 1972.

Ishodi učenja:

1. Student poznaje osnovna obilježja pojedinih pravaca glazbe 20. i 21. stoljeća

2. poznaje kompozicijsko-tehničke postupke u glazbi 20. I 21. stoljeća

3. može analitički pristupiti ovoj glazbi

4. može prosuđivati izvedbe ove glazbe

5. poznaje kompozicijsko-tehničke postupke hrvatskih skladatelja 20. i 21. stoljeća

Legenda

  • P - Predavanja