Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbena produkcija 2

Šifra:
198844
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

Full Professor Krešimir Seletković (P)

Opis predmeta:
1. semestar Uvod u glazbenu produkciju većih sastava (4) Kritičko slušanje i analiza različitih izvedbi s težištem na procjeni kvalitete snimki (8) Glazbena produkcija (veći komorni ansambl) iz predloženog materijala (18) 2. semestar Glazbena produkcija (orkestar i veći vokalno-instrumentalni sastav) iz predloženog materijala (12) Snimanja, studijska obrada i postprodukcija snimljenog materijala (18)
Obavezna literatura:

1. Naxos Music Library Telarc, Decca, Deutsche Grammophone i ostala izdanja Upute za rad s konzolama za miješanje zvuka (Studer Vista 5 i Solid State Logic Duality Delta) Upute za rad s programima za uređivanje zvuka (Pro Tools, Samplitede/Sequoia, Cubase)

Ishodi učenja:

1. Kritičko slušanje interpretacije glazbenog djela

2. Analiza kvalitete izvedbe

3. Procjena kvalitete izvedbe

4. Odabir najkvalitetnijeg snimljenog glazbenog materijala

5. Uređivanje odabranog glazbenog materijala (višekanalni editing)

6. Tonska obrada uređenog glazbenog materijala

7. Procesi u postprodukciji

8. Završna postprodukcija snimke - izrada mastera

Legenda

  • P - Predavanje