Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tamburaški ansambl B1

Šifra:
198959
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

doc. mr. art. Siniša Leopold (P)

Opis predmeta:
Nastavu Tamburaškog ansambla slušaju zajedno studenti svih godina Izbornog modula Tambure -Bisernica ili Brač, te se odabir kompozicija ne odnosi isključivo na tekući semestar nego ih studenti obrađuju u različitim studijskim godinama. Partiture najpoznatijih autora iz različitih stilskih razdoblja, originalno pisanih ili transkribiranih za tamburaški ansambl (orkestar, duo, trio, kvartet, kvintet i veći sastav svirača), u svakoj akademskoj godini. Prema prosudbi predmetnog nastavnika studenti mogu javno nastupiti. Tijekom rada studenti će upoznati i usvajati specifičnosti muziciranja u Tamburaškom ansamblu (komorni sastav ili orkestar): svirajući na svim instrumentima, tonsko homogeniziranje ansambla, fraziranje, čistoću ugodbe, ritmičku preciznost, čvrstoću i lakoću sviranja, memoriranje svoje dionice, osluškivanje, ostalih dionica, brzinu čitanja nepoznatog materijala, različite artikulacije, staccato, sforzando, marcato, legato...i prilagođavati se na sviranje bez i sa dirigentom. Najmanje 8 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine za orkestar i 4 kompozicije za komorni sastav.
Obavezna literatura:

2. Orkestralne i komorne partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: J. S. Bach, L. Bocherinni, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Bizet, L. van Beethoven, A. Dvořak, D. Šostakovič, A. Hačaturian, I. Zajc, J. Gotovac, A.Marković, I. Kuljerić, I. Josipović, Z.Mulić, S. Leopold i skladbe drugih skladatelja primjerene težine

Preporučena literatura:

1. Dua, tria, gudački kvarteti i kvinteti: J.S.Haydna, W.A.Mozarta, L. van Beethovena, A. Dvořaka i drugih skladatelja primjerene težine.

Ishodi učenja:

1. Student će:

2. upoznati i savladati tehnike desne i lijeve ruke i trzanja

3. upoznati i savladati sviranje ostalih tamburaških instrumenata u odnosu na osnovni instrument ( Bisernica, Brač, Čelović, Čelo, Bugarija i Berde)

4. osvijestiti i unaprijediti produkciju i oblikovanje tona

5. osvijestiti i unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

6. osvijestiti pravilno držanje tijela i instrumenta, poznavati način prevencije ozljeda

7. upoznati i savladati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

8. prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta,

9. stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere, sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju vlastite

10. interpretacije; imati osobni pristup umjetničkom djelu, izvoditi na javnom nastupu.

Legenda

  • P - Predavanje