Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glazbeno-pedagoške teme u suvremenom društvu

Šifra:
199059
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(GL) + 30(P)
Izvođači:

Ana Čorić, mag.mus., pred. (GL, P)

Opis predmeta:
Nastava glazbe i interkulturalizam Glazba i youth work (rad s mladima) Učenje zalaganjem u zajednici Suradničko učenje i poučavanje u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu Primjena kritičke pedagogije u kontekstu glazbenog obrazovanja Građanski odgoj u kontekstu nastave glazbe Policy u glazbenom obrazovanju (međunarodna razina) Proces oblikovanja kurikuluma u općem i profesionalnom glazbenom obrazovanju Community music Glazba i mediji Glazbena djelatnost i inkluzija marginaliziranih skupina (djeca s posebnim potrebama, osobe starije životne dobi, i sl.) Kvalitativna istraživanja u glazbenoj pedagogiji (akcijska istraživanja, intervjui i fokus grupe)
Obavezna literatura:

1. Abeles, H. F. i sur. (2010). Critical Issues in Music Education. New York: Oxford University Press. Froehlich, H. C. (2007). Sociology for Music Teachers: Perspectives for Practice. London, New York: Routledge. Higgins, L. (2012). Community Music in Theory and in Practice. New York: Oxford University Press. Vidulin-Orbanić, S., Duraković, L. (2012). Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi glazbe. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu. Ćulum, B., Ledić, J. (2010). Učenje zalaganjem u zajednici - integracija viskoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana. Revija za socijalnu politiku, 17(1), 71-88. Elliott, D. J. (2015). Another Perspective: Music Education as/for Artistic Citizenship. Music Educators Journal. 99 (1), 21-27 Silverman, M. (2005). Community music? Reflections on the concept. International Journal of Community Music, 3, 1-19. Dobrota, S. (2012). Povijesni razvoj interkulturalnog glazbenog obrazovanja. U: Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti (Hrvatić, N. i Klapan, A., ur.). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 133-141. Dobrota, S. (2007). Glazbeno obrazovanje i kultura mladih. U: Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Previšić, V., Šoljan, N. N. i Hrvatić, N. (ur.). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 166-173. Shehan Camppbell, P. i Wiggins, T. (2013). The Oxford Handbook of Children0s Musical Cultures. New York: Oxford University Press. Shehan Campbell, P. (2004). Teaching Music Globally: Experiencing Music, Experiencing Culture. USA: Oxford University Press

Preporučena literatura:

2. Bartleet, B. L. i Higgins, L. (2018). The Oxford Handbook of Community Music. New York: Oxford University Press. Bamford, A. (2009). The Wow Factor: Global research compendium on the impact of the arts in education. Munster: Waxmann. Benedict, C., Schmidt, P., Spruce, G., Woodford, P. (eds.) (2015). The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education. New York: Oxford University Press. Cheah, E. (2009). An Orchestra Beyond Borders. London, New York: Verso. Elliott, D. J. (2005). Praxial Music Education: Reflexions and Dialogues. New York: Oxford University Press. Elliott, D. J., Silverman, M. i Bowman, W. D. (2016). Artistic Citizenship: Artistry, Social Responsibility, and Ethical Praxis. New York: Oxford University Press. Freire, P. (2002). Pedagogija obespravljenih. Zagreb: ODRAZ. Giroux, H. (1988). Teachers as Intellectuals: Toward Critical Pedagogy of Learning. Westport: Bergin and Garvey Press. Giroux, H., Aronowitz, S. (1991). Postmodern Education: Politics, Culture, and Social Criticism. Minneapolis: University of Minnesoty Press. Polisi, J. W. (2016). The Artist as Citizen. Revised Edition. USA: Amadeus Press. Schmidt-Capbell, M., Martin, R. (2006). Artistic Citizenship: A Public Voice for the Arts. New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group. Tunstall, T., Booth, E. (2016). Playing for Their Lives: the global El Sistema Movement for Social Change Through Music. New York, London: W. W. Norton and Co. UNESCO (2010). Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education (2010). Seoul: UNESCO. UNESCO (2006). Smjernice za umjetnički odgoj. Oblikovanje stvaralačkih mogućnosti za 21. stoljeće. Lisabon: UNESCO. Glazbenopedagoški časopisi: Music Educators Journal, International Journal of Community Music.

Ishodi učenja:

1. Studet će: nadograditi postojeće znanje iz područja glazbene pedagogije novim znanjima iz područja interkulturalizma, opće, kritičke i medijske pedagogije, pedagogije rada s mladima (youth studies), pedagogije djece s posebnim potrebama i community music-a

2. pedagošku praksu nadograditi iskustvima učenja zalaganjem u zajednici (u suradnji s udrugama)

3. naučiti osnove kvalitativnog istraživanja (intervjui, fokus grupe i akcijska istraživanja), provesti ih i praktično primijeniti; samostalno izraditi i prezentirati pred kolegama dvije praktične vježbe.

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe