Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upoznavanje flautističke literature

Šifra:
200633
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Marina Novak (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim repertoarom za flautu uz osvrt na razvoj instrumenta kroz povijest od baroka do danas. Sadržaj predmeta: 1. povijesni razvoj instrumenta (akustičke karakteristike, promjene materijala, tehnika izrade instrumenta, fizičke osobine) 2. pregled literature, izvođača i skladatelja prije baroka 3. pregled literature, izvođača i skladatelja baroka, prema razdobljima i geografskim odrednicama, 4. pregled literature, izvođača i skladatelja pretklasike i klasike 5. pregled literature, izvođača i skladatelja romantizma 6. pregled literature, izvođača i skladatelja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeća 7. pregled literature, izvođača i skladatelja od 20-ih do 50-ih godina 20. stoljeća 8. pregled literature, izvođača i skladatelja nakon 50-ih godina 20. stoljeća 9. moderni trendovi u flautističkom repertoaru Obaveze studenta su redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, praćenje e- kolegija, izrada seminarskog rada i kolokvij.
Obavezna literatura:

Anthony Baines (1967): Woodwind Instruments and their History

Ardal Powell (2002): The Flute

Nancy Toff (1996): The Flute Book

Brown, Rachel (2002): The Early Flute- a Practical Guide

Levine, Carol (2002): The Techniques of Flute Playing I,II

Preporučena literatura:

Boehm, Theobald (1964): The Flute and Flute Playing

Linde, Hans-Martin (1980): Kleine Anleitung zum Verzieren alten Musik

Quantz, Johann Joachim (2001): On Playing the Flute

Lasocki, David, Mather Betty Bang: The Classical Woodwind Cadenza

Pešek Ursula&Željko (1993): Flötenmusik aus drei Jahrhunderten (Bärenreiter 1993)

Veilhan,Jean-Claude (1977): Die Musik des barock und ihre Regeln

Graf, Peter-Lukas (1996): Interpretation-Grundregeln zur Melodiegestaltung

Ishodi učenja:

1. Poznavanje temeljnog repertoara za flautu (solističkog, komornog i orkestralnog)

2. Razlikovanje stilskih značajki pojedinih glazbenih razdoblja

3. Poznavanje razvoja glazbala kroz povijest te najznačajnijih glazbenika-flautista koji su djelovali u pojedinim stilskim razdobljima

4. Povezivanje razvoja instrumenata kroz pojedine epohe sa skladateljskim zahtjevima glazbenih djela

5. Razlikovanje povijesnog, socijalnog i glazbenog konteksta i analiza skladbi iz povijesnog i stilskog aspekta

6. Prepoznavanje povijesnog, socijalnog i glazbenog konteksta skladbi

7. Analizirati skladbe s povijesnog i stilskog aspekta

Legenda

  • P - Predavanje